Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Taktické cvičenie v Mochovciach

20. 06. 2019

Dňa 19. júna 2019 organizovalo KR HaZZ Nitra v spolupráci SE-EMO taktické cvičenie so zriadením štábu. Témou cvičenia bola mimoriadna udalosť – náhradné doplnenie vody v prostredí s výskytom rádioaktívnych látok v lokalite SE-EMO.

Cieľom cvičenia bolo preveriť pripravenosť a akcieschopnosť hasičských jednotiek HaZZ a precvičiť ich súčinnosť s ostatnými zúčastnenými zložkami pri zdolávaní udalosti – zabezpečení vody na chladenie neštandardným spôsobom a to pomocou hasičskej techniky zo zdrojov mimo areál jadrovej elektrárne Mochovce. Počas simulácie udalosti prišlo k úniku radiácie, ktorá sa nerozšírila za vnútorný areál SE-EMO, radiácia zasiahla iba v areály zasahujúcu jednotku ZHÚ EMO, ktorá po ukončení zásahu bola dekontaminovaná.

Na likvidáciu nežiaducej udalosti  boli vytvorené 3 zásahové úseky :

1. zásahový úsek – zabezpečenie kyvadlovej dopravy a následné prečerpávanie vody z CAS do bazéna  chladiacej ventilačnej veže.

2. zásahový úsek – vytvorenie diaľkovej dopravy vody pomocou HFS Hydrosub 150 a následné prečerpávanie dopravenej vody do bazéna chladiacej ventilačnej veže.

3. zásahový úsek- vytvorenie dekontaminačného pracoviska pre osoby a dekontaminačného pracoviska pre kolesovú techniku.

 

Kyvadlovou dopravou vody sa dopravovala voda, pokiaľ nebola vytvorená diaľková doprava vody a prebiehala približne dve hodiny.  Za ten čas sa dopravilo 135 m3 vody do bazéna chladiacej ventilačnej veže.

Diaľková doprava vody prebiehala za pomoci štyroch kusov špeciálnej techniky Hydrosub 150 z rieky Hron v katastri obce Nový Tekov vzdialenej 8 kilometrov. Voda po spustení čerpadiel na túto  vzdialenosť bola dopravená za 57 minút a objem dopravovanej vody bol 55 m3/hod.

Celkovo sa taktického cvičenia zúčastnilo 69 zasahujúcich príslušníkov + 7 príslušníkov riadiaceho štábu a 12 členov ZHÚ EMO.

foto1
foto1
foto2
foto2
foto3
foto3
foto4
foto4
foto5
foto5
foto6
foto6
foto7
foto7
 
 
 
 
 

Dôležité odkazy

 

 

Dôležité oznamy