Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej Hasičskej stanice v Myjave

tlačové správy  |  cvičenia  |  hasičský šport
16. 12. 2011

Dňa 16. decembra 2011 o 14:30 hod. za účasti ministra vnútra SR JUDr. Daniela Lipšica, prezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Pavla Mikuláška, riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pplk. Ing. Igora Šenitka, riaditeľa OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom pplk. Ing. Karola Prna, prednostu Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom Tibora Hlobeňa a ďalších vzácnych hostí bola do užívania slávnostne odovzdaná zrekonštruovaná Hasičská stanica v Myjave.

Výsledkom realizácie projektu je komplexná rekonštrukcia hasičskej stanice a garáži, prístavba objektu kompresorovne, rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie vrátane osadenia odlučovača ropných látok. Na hasičskej stanici bolo vykonané zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena garážových brán a rekonštrukcia vnútorných priestorov spojená s obstaraním nového vybavenia. Realizácia projektu prispeje k skvalitneniu pracovného prostredia, zlepšeniu podmienok garážovania a údržby hasičskej techniky a vecných prostriedkov. Taktiež sa výrazne zníži energetická náročnosť spojená s prevádzkou objektu, pričom realizácia investičnej akcie bude mať do budúcna výrazne pozitívny dopad na životné prostredie s ohľadom na rovnosť príležitostí.

Investičná akcia: „Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Myjave“ bola spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 264.472,40€. Nenávratný príspevok bol poskytnutý v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb.

 

01 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
01 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
02 hasicka stanica-po rekonstrukcii
02 hasicka stanica-po rekonstrukcii
03 budova-pred rekonstrukciou
03 budova-pred rekonstrukciou
04 budova-po rekonstrukcii
04 budova-po rekonstrukcii
05 garaze-pred rekonstrukciou
05 garaze-pred rekonstrukciou
06 garaze-po rekonstrukcii
06 garaze-po rekonstrukcii
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
1 | 2  »
 
 
 
 

Dôležité odkazy

 Krajské riaditeľstvo
HaZZ v Trenčíne

Gen. M.R.Štefánika 20
911 49   Trenčín
tel.:  0961 20 6701
fax.: 032-744 10 17

IČO: 00151866
IČ DPH: SK 2020571520

 


riaditeľ
plk. Ing. Igor Šenitko

 

sídlime v budove
Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Trenčíne

orientačná mapa (JPG, 236 kB)

Dôležité oznamy