Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Zrekonštruovaná Hasičská stanica v Bánovciach nad Bebravou

tlačové správy  |  cvičenia  |  hasičský šport
01. 07. 2012

Dňa 01. júla 2012 bola do užívania odovzdaná zrekonštruovaná a zmodernizovaná Hasičská stanica v Bánovciach nad Bebravou.

Výsledkom realizácie projektu je komplexná rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej stanice a nadstavba objektu garáže. Súčasťou projektu bola i rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie. Na hasičskej stanici bolo vykonané zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena garážových brán, okien a rekonštrukcia vnútorných priestorov spojená s obstaraním nového vybavenia.

Realizácia projektu prispeje k skvalitneniu pracovného prostredia pre príslušníkov HaZZ, ako aj k zlepšeniu podmienok garážovania a údržby hasičskej techniky a vecných prostriedkov. Taktiež sa výrazne zníži energetická náročnosť spojená s prevádzkou objektu, pričom realizácia investičnej akcie bude mať do budúcna výrazne pozitívny dopad na životné prostredie s ohľadom na rovnosť príležitostí.

Investičná akcia: „Rekonštrukcia a nadstavba budovy Hasičskej stanice v Bánovciach nad Bebravou“ bola spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu479.763,52 €. Nenávratný príspevok bol poskytnutý v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb.

01 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
01 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
02 hasicka stanica-po rekonstrukcii
02 hasicka stanica-po rekonstrukcii
03 garaze-pred rekonstrukciou
03 garaze-pred rekonstrukciou
04 garaze-po rekonstrukcii
04 garaze-po rekonstrukcii
05 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
05 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
06 hasicka stanica-po rekonstrukcii
06 hasicka stanica-po rekonstrukcii
07 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
07 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
08 hasicka stanica-po rekonstrukcii
08 hasicka stanica-po rekonstrukcii
 
 
 
 

Dôležité odkazy

 Krajské riaditeľstvo
HaZZ v Trenčíne

Gen. M.R.Štefánika 20
911 49   Trenčín
tel.:  0961 20 6701
fax.: 032-744 10 17

IČO: 00151866
IČ DPH: SK 2020571520

 


riaditeľ
plk. Ing. Igor Šenitko

 

sídlime v budove
Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Trenčíne

orientačná mapa (JPG, 236 kB)

Dôležité oznamy