Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2020, nedeľa
 

Odborný výcvik vo Veľkom Krtíši

31. 08. 2020

Odborný výcvik vo Veľkom Krtíši

Hasiči slúžiaci na hasičskej stanici v Modrom Kameni vykonali dňa 25. augusta 2020 odborný výcvik, ktorý bol  zameraný na možnosti rozostavenia výškovej techniky v blízkosti výškových obytných budov v meste Veľký Krtíš. Hlavným cieľom bola kontrola nástupných plôch pre hasičskú techniku, získanie reálneho prehľadu o rizikách, ktoré hrozia v prípade mimoriadnej udalosti v súvislosti s možnosťami rozostavenia výškovej techniky.

Nástupná plocha je priestor určený pre nástup hasičskej jednotky a hasičskej techniky na vykonanie zásahu. Nástupná plocha musí byť umiestnená pozdĺž priečelia stavby alebo kolmo k priečeliu stavby tak, aby bol možný zásah mobilnou hasičskou technikou do každého požiarneho úseku priliehajúceho k priečeliu.  Nástupná plocha musí podľa "§ 83 odsek 2, 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov,

a)      byť široká najmenej 4 m,

b)      mať sklon najviac 2 %,

c)       mať únosnosť rovnakú ako prístupová komunikácia,

d)      najmenej na jednorazové použitie,

e)      byť trvale voľná a označená dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA,

f)       byť napojená na prístupovú komunikáciu.

por. Ing. Matúš Kondela

Odborný výcvik OR HaZZ Veľký Krtíš
Odborný výcvik OR HaZZ Veľký Krtíš
Odborný výcvik OR HaZZ Veľký Krtíš
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident HaZZ

novy prezident
Prezidentom Hasičského a záchranného zboru je
od 1. júna 2020
plk. Ing. Pavol Mikulášek (PDF, 152 kB)

 

Fotogalérie