Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Taktické cvičenie na precvičenie dopravnej nehody s únikom nebezpečnej látky

29. 09. 2020

 Taktické cvičenie na precvičenie dopravnej nehody s únikom nebezpečnej látky

Minulý týždeň uskutočnilo Okresné riaditeľstvo HaZZ v Brezne Taktické cvičenie so zriadením riadiaceho štábu medzi obcami Brezno a Valaská – záhradkárska oblasť pri čističke odpadových vôd. Taktické cvičenie bolo zamerané na precvičenie schopnosti veliteľov pri riadení zdolávania mimoriadnej udalosti,  vykonávaní záchranných prác a zriadení riadiaceho štábu. Zároveň precvičiť akcieschopnosť príslušníkov zboru a prevádzkyschopnosti hasičskej techniky a vecných prostriedkov, odborné vedomosti, manuálnu zručnosť jednotlivých príslušníkov zboru pri likvidácii nebezpečnej látky  a záchrana  osôb,  prehĺbiť odborné vedomosti operačného dôstojníka na operačnom stredisku pri príjme tiesňového volania, vyslaní hasičských jednotiek, koordinácie činnosti medzi OR HaZZ,  Krajským operačným strediskom KR HaZZ B. Bystrica a členmi DHZO, ako aj návykov ovládania poplachových plánov a dokumentácie zdolávania požiarov.   

Na cvičení sa zúčastnilo 20 príslušníkov HaZZ z toho 6 členov riadiaceho štábu a 10 členov DHZO.   

Zdroj: HaZZ.

1
1
10
10
11
11
12
12
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident HaZZ

novy prezident
Prezidentom Hasičského a záchranného zboru je
od 1. júna 2020
plk. Ing. Pavol Mikulášek (PDF, 152 kB)

 

Fotogalérie