Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2024, streda
 

Európsky podporný úrad pre azyl sa pretransformoval na agentúru s posilneným mandátom

21. 01. 2022

euaa-logo

Od 19. januára 2022 je platné nové nariadenie, ktorým sa dokončil proces transformácie Európskeho podporného úradu pre azyl/EASO/ zriadeného v roku 2010 na Agentúru EÚ pre azyl (EUAA). Prijatie  nariadenia o EUAA v decembri 2021 je prvým úspešným krokom pri reforme spoločného európskeho azylového systému, ktorá stagnovala od roku 2016.

Agentúra EÚ  pre azyl bude pokračovať v činnosti EASO s posilneným mandátom. Hlavné poslanie EASO „Podpora je našou úlohou" (Support is our mission) - zostáva, ale mandát agentúry umožní ešte výraznejšiu  podporu  členským štátom EÚ v politicky citlivej agende. Experti agentúry konzultujú zosúlaďovanie národných postupov v azylovom konaní a vysielajú zo svojich radov podporné tímy do krajín pod migračným tlakom. V neposlednom rade rozvíjajú spoluprácu aj s tretími krajinami, t. j. krajinami pôvodu a  tranzitu žiadateľov o azyl, čím prispievajú k znižovaniu tlaku na členské štáty EÚ.

Experti a expertky migračného úradu MV SR sú súčasťou týchto aktivít už  od roku 2010. V uplynulom roku absolvovali 12 misií v  štyroch členských štátoch EÚ - Cyprus, Malta, Litva a Taliansko, ktoré sú najmä z dôvodu ich geografickej polohy vystavené väčším migračným vlnám.

Prvé osobitné rokovanie Správnej rady EUAA prebehlo v deň oficiálneho spustenia činnosti agentúry. Členovia rady  prijali základné predpisy nevyhnutné pre riadny výkon činností agentúry. Slovensko na tomto online rokovaní zastupovali podpredsedníčka správnej  rady  Blanka Timurhan a riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský.