Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2020, utorok
 

Autorizovaná osoba

Autorizovaná osoba SK 53 v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

  • autorizáciu udelilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • pozri osvedčenie

Cenník skúšok (PDF, 207 kB)

Ako si objednať skúšku?

Skúšaný výrobok

Normy a dokumentované skúšobné postupy alebo skúšobné metódy

 

 

Stavebné
ma
teriály

STN EN ISO 1716: 2003 Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stanovenie spalného tepla.

                                   
                                  

STN EN ISO 1182: 2003 Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Skúška nehorľavosti.

                                      

STN EN ISO 11925-2: 2003 Skúšky reakcie na oheň. Zápalnosť stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom.