Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Kontrolná činnosť štátnych archívov

Štátny odborný dozor vykonávaný zamestnancami štátnych archívov je zameraný na dodržiavanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako aj na dodržiavanie záväzných interných aktov riadenia na správu registratúry, predovšetkým registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. Predmetom kontroly u pôvodcov registratúry podľa § 16 ods. 3 zákona je aj dodržiavanie vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 49/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov

Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov na rok 2024

Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov na rok 2023

Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov na rok 2022

Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov na rok 2021

Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov na rok 2020

Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov na rok 2019

Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov na rok 2018

Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov na rok 2017

Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov na rok 2016

Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov na rok 2015

Plán kontrolnej činnosti štátnych archívov na rok 2014

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]