Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2020, nedeľa
 

Nový rok sme začali školením o otvorených licenciách

10. 01. 2020

Dňa 8. januára 2020 sme na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti otvorili  nový rok školením na tému otvorených licencií. Táto téma úzko súvisí s prioritami otvoreného vládnutia na Slovensku a Akčnými plánmi Iniciatívy pre otvorené vládnutie, konkrétne s kapitolami otvorené dáta, otvorené vzdelávanie a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu.

Tieto témy spája v  Akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie spoločný cieľ - aby všetky výstupy, ktoré sú financované z verejných zdrojov, boli aj verejne dostupné. V praxi to znamená, že ktokoľvek by mal mať voľný prístup:

  • k dátam verejnej správy financovaných z verejných zdrojov (ktoré nespadajú pod špeciálny režim, napr. utajenia),
  • ku vzdelávacím zdrojom obstarávaných verejnou správou (napr. k učebniciam),
  • či k výsledkom vedy a výskumu na Slovensku financovaného z verejných zdrojov.

Aby mohla mať verejnosť prístup k takýmto informáciám legálne, aby ich mohla využívať pre svoju potrebu, tvoriť aplikácie, kombinovať, či napríklad prekladať z a do iných jazykov, je potrebné, aby boli ošetrené vhodnou licenciou na používanie. Na tento účel slúžia otvorené licencie, ktoré špecifikujú, čo všetko môžu užívatelia s danými informáciami, zdrojmi robiť.

Na školení sme preto prešli účel otvorených licencií, všeobecne uznávané základné charakteristiky otvorených licencií (tzv. 5R – Retain, Reuse, Revise, Remix, Redistribute)*. Hlbšie sme sa venovali štandardizovaným licenciám Creative Commons a rôznym podobám, ktoré umožňujú užívateľom používať takto licencované zdroje alebo informácie rôznymi spôsobmi (napr. špecifikujú možnosť úpravy diel, prípadne ich ďalšie šírenie na komerčné účely). Zároveň sme diskutovali o aplikácií otvorených licencií v našej každodennej práci.

Školenie viedol Ján Gondoľ, expert na problematiku zverejňovania informácií a dát v otvorenom formáte. Vzhľadom na to, že túto tému považujeme za zaujímavú a užitočnú pre širšie publikum, hľadáme možnosti, ako ju ponúknuť aj ďalším záujemcom.


 

*

  • Retain = možnosť ponechať si zdroj, napr. na svojom počítači
  • Reuse = možnosť opakovane použiť daný zdroj
  • Revise = možnosť upraviť zdroj, napr. aj prekladom
  • Remix = možnosť skombinovať rôzne zdroje
  • Redistribute = možnosť ďalej šíriť daný zdroj                                                                                                                                                                                         

Užitočné odkazy:

fotografia zo školenia k otvoreným licenciám

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy