Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2020, pondelok
 

Kontakty

Veliteľ HaZÚ

Radlinského 6, 811 01 Bratislava 1
Telefón 09610 47230
Fax 09610 47259

Sekretariát HAZU

Radlinského 6, 811 01 Bratislava 1
Telefón 09610 47231
Fax 09610 47259

Zástupca veliteľa HaZU pre operatívu plk. Ing. Jozef Voľanský - vymenovaný na zastupovanie

Radlinského 6, 811 01 Bratislava 1
Telefón 02/44250948
Fax 09610 47259

Vedúci oddelenia prevádzkovo-technického

Radlinského 6, 811 01 Bratislava 1
Telefón 09610 47240
Fax 09610 47259

Veliteľ HS 1

Radlinského 6, 811 01 Bratislava 1
Telefón 09610 47232
Fax 09610 47259

Veliteľ HS 3

Hálkova 3, 831 01 Bratislava 3
Telefón 02/44453589

Veliteľ HS 4

Saratovská 30, 840 01 Bratislava 42
Telefón 02/64286928
Fax 02/64285024

Veliteľ HS 5

Čapajevova 8, 851 01 Bratislava 5
Telefón 02/44250948
Fax 02/44250944

Zástupca veliteľa HaZU pre prevenciu

Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
Telefón 09610 47252
Fax 09610 47259