Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2020, utorok
 

(Ne)bezpečný internet

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

(Ne)bezpečný internet

Subjekty a objekty aktivity

Subjekty:

  • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Objekty:

  • II. stupeň základných škôl
  • stredné školy

Ciele:

  • informovať o internete a  sociálnych sieťach,
  • informovať o internetových závislostiach,
  • minimalizovať nežiaduce konanie detí prostredníctvom internetu.

Charakteristika aktivity

     Preventívna aktivita ,,(Ne)bezpečný internet" je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Uvedená aktivita je realizovaná formou besedy. Žiakom sú vysvetlené formy a prejavy kyberšikanovania, bezpečné používanie sociálnych sietí, ochrana osobných údajov... Úlohou projektu je minimalizovať nežiaduce konanie detí prostredníctvom internetu a najmä sociálnych sietí.