Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2018, Streda
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2003 (136,3 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2004 (136,3 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2005 (135,2 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2006 (120,5 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2007 (225,3 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2008 (252,4 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2009 (287,7 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2010 (294,4 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2011 (295,5 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.12.2012 (299,5 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2013 (296,1 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.12.2014 (373,4 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.12.2015 (299,0 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.01.2016 (299,3 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 29.02.2016 (298,2 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.03.2016 (298,7 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.04.2016 (298,8 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.05.2016 (299,0 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.06.2016 (299,7 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.07.2016 (299,4 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.08.2016 (301,2 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.09.2016 (300,8 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.10.2016 (300,7 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.11.2016 (300,6 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.12.2016 (301,0 kB) xml
01/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.01.2017 (314,8 kB) xml
02/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 28.02.2017 (320,5 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31. 03. 2017 (311,2 kB) xml
04/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.04.2017 (312,1 kB) xml
05/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.05.2017 (302,4 kB) xml
06/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.06.2017 (314,3 kB) xml
07/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.07.2017 (311,3 kB) xml
08/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.08.2017 (308,9 kB) xml
09/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.09.2017 (307,9 kB) xml
10/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.10.2017 (309,4 kB) xml
11/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.11.2017 (312,9 kB) xml
12/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 29.12.2017 (326,8 kB) xml
01/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.01.2018 (325,8 kB) xml
02/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 28.02.2018 (369,3 kB) xml
03/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 29.03.2018 (321,3 kB) xml
04/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.04.2018 (321,6 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 30.04.2018 (582,1 kB) xml
05/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.05.2018 (322,2 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.05.2018 (448,4 kB) xml
06/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 29.06.2018 (322,3 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 29.06.2018 (603,8 kB) xml
07/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31. 07. 2018 (323,7 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.07.2018 (394,8 kB) xml
07/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31. 08. 2018 (323,7 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.08.2018 (54,3 kB) xlsx