Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2020, sobota
 

Na ceste nie si sám

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty aktivity

Subjekty:

  • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Objekty:

  • materské školy,
  • 1. stupeň základných škôl

Ciele aktivity

  • oboznámiť žiakov s pravidlami cestnej premávky,
  • znižovať nehodovosť detí ako účastníkov cestnej premávky,
  • zvyšovanie právneho vedomia nemotorových účastníkov cestnej premávky a zvýšenie ich bezpečnosti.

Charakteristika aktivity

     Preventívna aktivita „Na ceste nie si sám“ je zameraná na deti materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl. Je realizovaná od roku 2006 formou besied a prednášok. Žiaci sú počas besied oboznámení s pravidlami cestnej premávky, s vybranými ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vzťahujúcimi sa na chodca a cyklistu, taktiež sú oboznámení s niektorými dopravnými značkami, s povinnou výbavou bicykla... Na záver majú deti možnosť po zvládnutí dopravných testov primeraných veku získať „chodopreukazy“.