Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Detská policajná akadémia

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

Primárnou úlohou projektu je prevencia kriminality. Sekundárnou úlohou je predchádzanie inej protispoločenskej činnosti a sociálno-patologických javov a výchova zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. Projekt poskytuje deťom rady ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod. Kľúčovými postavami pracovného zošita sú kreslené postavičky. Chlapec - Krištof, dievča - Agáta a ich štvornohý kamarát pes - Max, prostredníctvom príbehov, dialógov a úloh poskytujú deťom informácie k jednotlivým témam pracovných listov.

Čiastkové ciele projektu sú rozpracované v piatich zaujímavých témach. Informácie o Policajnom zbore, o činnosti niektorých služieb polície poskytuje pracovný list s názvom Zoznámte sa s našou políciou. Komunikácii na sociálnych sieťach, bezpečnému používaniu internetu i ochrane osobných údajov pri používaní internetu sa venuje téma Bezpečne na internete. O predsudkoch, ponižovaní, diskriminácii i rasizme sa deti dozvedia prostredníctvom pracovného listu Každý je iný. Zámerom tejto témy je podporovať a šíriť v deťoch toleranciu a znášanlivosť. Naučiť deti zodpovednému správaniu chodca v cestnej premávke a poskytnúť základné informácie o zákone o cestnej premávke je cieľom témy Na ceste nie si sám! Obsah posledného pracovného listu je zrejmý už z jeho názvu Stop násiliu!. Zaoberá sa nielen násilím a šikanovaním, ale poukazuje na normálne spolunažívanie a chápanie životných hodnôt, informuje o trestnoprávnej zodpovednosti.

V závere každého pracovného listu je priestor na diskusiu a vyjadrenia žiakov. Otázky a názory žiakov sú pre policajta skvelou spätnou väzbou, prostredníctvom ktorej sa môže presvedčiť, aké pocity a asociácie u žiakov téma vyvolala a zároveň si preveriť účinnosť svojho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia.