Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. december 2017, Pondelok
 

Môže osoba, ktorá nie je príslušníkom obecnej polície používať motorové vozidlo s nápisom „OBECNÁ POLÍCIA" alebo "MESTSKÁ POLÍCIA“?

09. 02. 2012

Zákon o obecnej polícii v § 22a ods. 3 ustanovuje: "Používanie motorových vozidiel, ktorých označenie sa zhoduje s označením motorových vozidiel obecnej polície, inou fyzickou alebo právnickou osobou je zakázané, ak osobitný predpis neustanovuje inak.". 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident PZ

Prezident 
Policajného
zboru
gen. PaedDr. Tibor Gašpar
 >> viac informácií

 

Fotogalérie