Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. marec 2018, Utorok
 

Možno vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom o získanom vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostná služba považovať zároveň za osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície?

08. 02. 2012

Relevantným dokladom, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície na plnenie úloh obecnej polície, je osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ďalej len "osvedčenie"). Ak príslušník obecnej polície získal vzdelanie v štúdijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole, nemusí absolvovať odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície, avšak po nástupe do obecnej polície musí požiadať Prezídium Policajného zboru o vydanie osvedčenia. Po získaní osvedčenia môže plniť úlohy obecnej polície podľa zákona.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident PZ

Prezident 
Policajného
zboru
gen. PaedDr. Tibor Gašpar
 >> viac informácií

 

Fotogalérie