Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2018, Streda
 

Oliho príbeh

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity
Od školského roka 2011/2012 sa realizuje celoslovenský projekt „Oliho príbeh“, vo forme krátkeho animovaného filmu pre deti. Projekt vznikol v roku 2010 v spolupráci železničnej polície s nemeckými železnicami, so Železnicami Slovenskej republiky a s kanceláriou hraničného a styčného dôstojníka nemeckej Spolkovej polície. V súvislosti so začlenením železničnej polície od 1. januára 2011 do štruktúry Policajného zboru, prevzal odbor komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru gesciu uvedeného projektu.

Cieľom projektu je oboznámenie maloletých osôb s aktuálnymi rizikami v železničnej doprave, ako aj ohrozením bezpečnosti samotnej železničnej dopravy, snahou o predchádzanie a zároveň zníženie nehodových udalostí v obvode železničných dráh. Zároveň poukázanie na možné nebezpečenstvo pri pohybe v blízkosti železničných staníc, železničných tratí, koľajísk a železničných priecestí. Preventívny projekt „Oliho príbeh“ je určený pre žiakov druhých a tretích ročníkov základných škôl.