Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2020, pondelok
 

Oliho príbeh

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty projektu

Subjekty:

  • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici

Objekty:

  • základné školy

Ciele projektu

  • oboznámenie maloletých osôb s aktuálnymi rizikami v železničnej doprave, ako aj ohrozením bezpečnosti samotnej železničnej dopravy,
  • snaha o predchádzanie a zároveň zníženie nehodových udalostí v obvode železničných dráh,
  • poukázanie na možné nebezpečenstvo pri pohybe v blízkosti železničných staníc, železničných tratí, koľajísk a železničných priecestí.

Charakteristika projektu

     Preventívny projekt "Oliho príbeh" je celoslovenský projekt, ktorý je v Trenčianskom kraji realizovaný od školského roku 2011/2012 a je zameraný na žiakov druhých a tretích ročníkov základných škôl. Gestorom projektu je odbor komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru. Uvedený projekt vznikol v roku 2010 v spolupráci železničnej polície s nemeckými železnicami, so Železnicami Slovenskej republiky a s kanceláriou hraničného a styčného dôstojníka nemeckej Spolkovej polície. Preventívny projekt "Oliho príbeh" je realizovaný vo forme krátkeho animovaného filmu, ktorý je rozdelený do štyroch príbehov, z ktorého každý upozorňuje na určité riziko, ktorému sú deti vystavené pri pohybe a hrách v blízkosti železníc. Po premietnutí filmu policajt s deťmi v diskusii rozoberie jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozorní deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou. Preventívny projekt "Oliho príbeh" sa realizuje na školách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti železničných staníc, železničných tratí, koľajísk a železničných priecestí, a to hlavne v obciach, kde je predpoklad, že deti sa v uvedených priestoroch často pohybujú a hrajú.