Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2018, Pondelok
 

Prenosné dopravné ihrisko

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

Preventívno-výchovný projekt určený pre deti predškolského veku a žiakov základných škôl.

Cieľ projektu:

 • pokles dopravných nehôd zapríčinených deťmi,
 • zvyšovanie vedomostí, zlepšovanie orientácie detí a mládeže v cestnej dopravnej situácií,
 • riešenie križovatiek a dopravných značiek,
 • prechod cez cestu a križovatku za pomoci dopravných značiek, pokynov policajta a iných osôb u chodcov a cyklistov,
 • poznanie povinnej výbavy bicykla.

Formy a metódy realizácie:

 • besedy s propagačným materiálom a informáciami,
 • praktické preskúšanie získaných vedomostí o:
 • správaní sa v cestnej premávke chodca a cyklistu,
 • prechádzanie cez cestu a riešenie križovatiek,
 • riešenie dopravných značiek.

Subjekt projektu:

 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne.