Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2020, nedeľa
 

Projekty EÚ

    


 

Názov projektu:  P O L I C A J N Á   Z E B R A 
                          PL-SK/PO/IPP/II/022

Prijímateľ: KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V PREŠOVE

Cezhraničný partner: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE

Obdobie realizácie: SEPTEMBER 2011 – JÚL 2012

Projekt spolufinancovaný 85% z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Cieľ projektu: skvalitnenie výchovy detí materských škôl a žiakov základných škôl v Prešovskom kraji v oblasti dopravnej výchovy s využitím skúseností poľského partnera projektu Komendou Wojewódzkej  Policji w Rzeszowie.

 
 

Fotografie z realizácie projektu

Dopravná výchova na materskej škole
Slávnostné otvorenie detského mobilného dopravného ihriska
Slávnostné otvorenie detského mobilného dopravného ihriska
Slávnostné otvorenie detského mobilného dopravného ihriska
Slávnostné otvorenie detského mobilného dopravného ihriska
Slávnostné otvorenie detského mobilného dopravného ihriska
Záverečná konferencia
Záverečná konferencia
Záverečná konferencia
Záverečná konferencia
Záverečná konferencia
Záverečná konferencia
«  1 | 2