Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Šikanovanie - nedajme sa!

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty aktivity

Subjekty:

  • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne,
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Objekty:

  • základné školy,
  • stredné školy,
  • gymnáziá

Ciele aktivity

  • minimalizovať prejavy šikanovania na školách,
  • oboznámiť žiakov s prejavmi šikanovania, účastníkmi a príčinami,
  • rady deťom, ktoré sú šikanované, ako sa brániť,
  • vysvetliť žiakom skutkovú podstatu trestných činov, ktoré môžu niektoré prejavy šikanovania napĺňať (vydieranie, obmedzovanie osobnej slobody, ublíženie na zdraví...).

Charakteristika aktivity

     Preventívna aktivita "Šikanovanie – nedajme sa!" je v Trenčianskom kraji realizovaná od roku 2006 a je zameraná na deti 6. ročníkov základných škôl. Uskutočňuje sa formou besied, počas ktorých je žiakom vysvetlená charakteristika šikanovania a kyberšikanovania, ako sa prejavuje šikanovanie, proti komu je zamerané, kde dochádza k šikanovaniu a aké tresty im hrozia za trestné činy súvisiace so šikanovaním. Deťom sú uvedené rady ako sa brániť proti šikanovaniu, na koho sa majú obrátiť a čo majú robiť, keď sa stanú obeťou šikanovania. Na záver sú im rozdané propagačné materiály na danú tému.