Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Snehulienka trochu inak

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Snehulienka trochu inak

Subjekty a objekty projektu

Subjekty:

  • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne,
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi,
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici.

Objekty:

  • materské školy

Ciele projektu

  • prostredníctvom rozprávky upozorniť deti na závažnosť témy „unesené, stratené a odídené deti“,
  • ponúknuť deťom určité stratégie a formy správania sa v krízovej situácii.

 Charakteristika projektu

     Preventívny projekt „Snehulienka trochu inak“ je určený pre deti materských škôl. Je zameraný na prevenciu pred nežiaducimi javmi, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravý vývin dieťaťa. V rámci projektu sú deti upozornené na závažnosť témy „unesené, stratené a odídené deti“ a sú im ponúknuté stratégie a formy správania sa v krízovej situácii pomocou modifikovanej rozprávky o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Názorná forma a súčasne vysvetľujúce, scenárom vyšpecifikované a  aktérmi  jasne skomentované „krízové“ situácie ponúkajú detskému divákovi základné informácie a rešpekt pred situáciami, ktoré sú nebezpečné.