Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Stránkové dni na OR PZ v Senici

 UPOZORNENIE:  Podmienky vstupu na pracoviská MV SR počas núdzového stavu

 Opatrenia na úseku dokladov a evidencií s účinnosťou od 2. novembra do 8. novembra 2020:

 Rozsah stránkových hodín platný v normálnom rozsahu.

Na úseku vydávania občianskych preukazov:
- nevydávanie štandardných  certifikátov pre vytvorenie KEP, nakoľko je možné využiť elektronickú službu na to zriadenú.

 Na úseku zbraní a streliva:
- na vykonanie úkonov, ktoré podliehajú zákonným lehotám uvedeným v zákone č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a strelive“) je postačujúce telefonické resp. elektronické oznámenie občana,
- v prípade, že na vykonanie úkonu sa vyžaduje prítomnosť občana na policajnom útvare, policajný útvar uvedené úkony vykoná až po uplynutí obmedzení uvedených v Uznesení vlády Slovenskej republiky o vyhlásení opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu,
- nevykonávajú sa úkony, u ktorých § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive stanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú,
- nevykonávajú sa skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu,
- pri aplikácii § 72i „Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021“ zákona o strelných zbraniach a strelive od občana, ktorý sa dostaví na ktorýkoľvek útvar Policajného zboru za účelom odovzdania zbrane v rámci zbraňovej amnestie, zbraň prevziať do úschovy za dodržania prísnych hygienických opatrení.

Pracovisko

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:    

Senica - budova OR PZ,
Moyzesova 1, 905 01 Senica

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 17:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 14:00 h.

    Telefónne čísla:  096115 - 3422
    

Cestovné doklady:    

Senica - budova OR PZ,
Moyzesova 1, 905 01 Senica

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 17:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 14:00 h.

    Telefónne čísla: 096115 - 3411, 3415, 3416
     

Zbrojné preukazy:    pre Senický aj Skalický okres (podľa územno správneho členenia)

budova OR PZ,
Moyzesova 1, 905 01 Senica

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 12:00 h.

8:00 - 17:00 h.

nestránkový
deň

8:00 - 14:00 h.

     telefónne číslo:   096115 - 3430
      

Vodičské preukazy:   

budova OR PZ,
Moyzesova 1, 905 01 Senica

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 17:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 14:00 h.

     telefónne čísla:   096115 - 3411, 3415, 3416
    

Evidencia vozidiel:    

budova OR PZ,
Moyzesova 1, 905 01 Senica

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 17:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 14:00 h.

     telefónne čísla:   096115 - 3531, 3532

Výdaj občianských preukazov, cestovných pasov, vodičských preukazov a osvedčení o evidencii vozidla časť I vyhotovených do 2 pracovných dní je každý stránkový deň.

 

 Okresný dopravný inšpektorát v Senici

Senica - budova OR PZ,
Moyzesova 1, 905 01 Senica

Stránkové hodiny (od 15.3.2018) určené pre konzultácie vo veciach:
 -  organizácia dopravy,
 -  dopravno - technické riešenia,
 -  dopravno - bezpečnostné situácie pozemných komunikácii, 
v čase od 13:00 do 15:00 hod., v dňoch pondelok a streda. 

 

Dôležité odkazy

Doklady a evidencie:

Dôležité oznamy