Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Stránkové dni na OR PZ v Trnave

POZOR! Zmena stránkových hodín pri agende Zbrojné preukazy
.
Pracovisko

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy  :  pre Trnavský okres (podľa územno správneho členenia)
Pracovisko vydáva aj alternatívne autentifikátory pre občanov SR bez pobytu v SR

Kollárova 8, 917 02 Trnava

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 17:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 14:00 h.

    telefónne čísla:   096110 34 11-17

Občianske preukazy:     pre Piešťanský a Hlohovecký okres (podľa územno správneho členenia)

Krajinská č. 5, 921 01 Piešťany

Slov. nár. povstania 11, 920 01 Hlohovec

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 17:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 14:00 h.

    telefónne čísla:   Piešťany: 096114 34 23, 25         Hlohovec: 096113 34 22
    

Cestovné doklady:     pre Trnavský okres (podľa územno správneho členenia)

Kollárova 8, 917 02 Trnava

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 17:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 14:00 h.

    telefónne číslo:   096110 34 11-17

Cestovné doklady:     pre Piešťanský a Hlohovecký okres (podľa územno správneho členenia)

Krajinská č. 5, 921 01 Piešťany

Slov. nár. povstania 11, 920 01 Hlohovec

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 17:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 14:00 h.

    telefónne čísla:   Piešťany: 096114 34 11         Hlohovec: 096113 34 23
     

Zbrojné preukazy:    pre (Trnavský - Hlohovecký) a Piešťanský okres (podľa územno správneho členenia)

Starohájska 3, 917 01 Trnava

Krajinská č. 5, 921 01 Piešťany

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 12:00 h.

8:00 - 15:00 h.

nestránkový
deň

8:00 - 12:00 h.

    telefónne čísla:   Trnava, Hlohovec: 096110 34 30           Piešťany: 096114 34 30
      

Vodičské preukazy:    pre Trnavský okres (podľa územno správneho členenia)

Kollárova 8, 917 02 Trnava

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 17:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 14:00 h.

     telefónne číslo:   096110 34 11-17

Vodičské preukazy:    pre Piešťanský a Hlohovecký okres (podľa územno správneho členenia)

Krajinská č. 5, 921 01 Piešťany

Slov. nár. povstania 11, 920 01 Hlohovec

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 17:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 14:00 h.

    telefónne čísla:   Piešťany: 096114 34 15         Hlohovec: 096113 34 17
    

Evidencia vozidiel:     pre Trnavský (podľa územno správneho členenia)

Kollárova 8, 917 02 Trnava

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 17:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 14:00 h.

    telefónne čísla:   pracovníci oddelenia 096110 35 41-46
    supervízor klientskeho centra 033/5564 700, resp. 096119 97 00
    vedúci oddelenia BaPCPaDE ODI Trnava 096110 35 30    

 

Evidencia vozidiel:     pre Piešťanský a Hlohovecký okres (podľa územno správneho členenia)

Krajinská č. 5, 921 01 Piešťany

Slov. nár. povstania 11, 920 01 Hlohovec

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 17:00 h.

8:00 - 15:00 h.

8:00 - 14:00 h.

telefónne čísla:
Piešťany: 096114 35 50
vedúci oddelenia BaPCPaDE ODI Piešťany: 096114 35 10
telefónne čísla:
Hlohovec: 096113 35 83-84
vedúci oddelenia BaPCPaDE ODI Hlohovec: 096113 35 80

 

Výdaj občianských preukazov, cestovných pasov, vodičských preukazov a osvedčení o evidencii vozidla časť I vyhotovených do 2 pracovných dní je každý stránkový deň.

 

 Okresný dopravný inšpektorát v Trnave

Starohájska 3, 917 01 Trnava

Stránkové hodiny (od 15.3.2018) určené pre konzultácie vo veciach:
 -  organizácia dopravy,
 -  dopravno - technické riešenia,
 -  dopravno - bezpečnostné situácie pozemných komunikácii, 
v čase od 13:00 do 15:00 hod., v dňoch pondelok a streda. 

 

Dôležité odkazy

Doklady a evidencie:

Dôležité oznamy