Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Stránkové dni OR PZ Nové Zámky

Rady a odporúčania  |  Stránkové dni a hodiny

V súvislosti s dňami pracovného pokoja počas sviatkov  bude rozsah stránkových dní a stránkových hodín v týždni na vybavovanie žiadostí občanov súvisiacich s výkonom štátnej správy v oblasti vydávania dokladov a vedenia evidencie vozidiel upravený následovne:

  • pondelok 23. decembra 2019 v čase od 8:00 do 13:00 hod.
  • utorok 31. decembra 2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod.
Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy:

Oddelenie dokladov OR PZ Nové Zámky, Slovenská ul. 6   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00   8:00-15:00   8:00-14:00
    

Cestovné doklady:

Oddelenie dokladov OR PZ Nové Zámky, Slovenská ul. 6   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00   8:00-15:00   8:00-14:00
      

Vodičské preukazy:

Oddelenie dokladov OR PZ Nové Zámky, Slovenská ul. 6   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00   8:00-15:00   8:00-14:00
      

Zbrojné preukazy:

Oddelenie dokladov OR PZ Nové Zámky, Slovenská ul. 6   8:00-15:00   8:00-12:00   8:00-17:00  -   8:00-14:00
      

Evidencia vozidiel:

ODI OR PZ Nové Zámky, Slovenská ul. 6   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00   8:00-15:00   8:00-14:00
 

Okresný dopravný inšpektorát:

S platnosťou od 15. marca 2018 budú na oddelení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných komunikáciách nasledovne:

Pondelok: 13.00 – 15.00 hod.
Streda: 13.00 – 15.00 hod.

Kontakt: Bratov Baldigarovcov 7, 940 01 Nové Zámky

 Vysunuté pracovisko v Štúrove sa nachádza v budove na ul. Svätého Štefana 79.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy