Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Stránkové dni OR PZ v Topoľčanoch

Rady a odporúčania  |  Stránkové dni a hodiny

UPOZORNENIE:

Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti občanov v čase od 08.00 hod  - 12.00 hod. po predchádzajúcom online objednaní.

Oddelenia dokladov budú v prevádzke v čase od 08.00 hod - 12.00 hod.

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov je k dispozícii od 08.00 hod - 12.00 hod., okrem štvrtka.

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy:

Oddelenie dokladov OR PZ Topoľčany, Nám. Ľudovíta Štúra 1738   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00  8:00-15:00   8:00-14:00
     

Cestovné doklady:

Oddelenie dokladov OR PZ Topoľčany, Nám. Ľudovíta Štúra 1738   8:00-15:00   8:00-15:00   8:00-17:00  8:00-15:00   8:00-14:00
      

Vodičské preukazy:

Oddelenie dokladov OR PZ Topoľčany, Nám. Ľudovíta Štúra 1738   8:00-15:00  8:00-15:00   8:00-17:00  8:00-15:00   8:00-14:00
      

Zbrojné preukazy:

Oddelenie dokladov OR PZ Topoľčany, Nám. Ľudovíta Štúra 1738   8:00-15:00   8:00-12:00   8:00-17:00 -   8:00-14:00
      

Evidencia vozidiel:

ODI OR PZ Topoľčany, Nám. Ľudovíta Štúra 1738   8:00-15:00 8:00-15:00   8:00-17:00  8:00-15:00   8:00-14:00
 

Okresný dopravný inšpektorát:

S platnosťou od 15. marca 2018 budú na oddelení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných komunikáciách nasledovne:

Pondelok: 13.00 – 15.00 hod.
Streda: 13.00 – 15.00 hod.

Kontakt: Nám. Ľ. Štúra č. 1738

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy