Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

4 cudzí štátni príslušníci Gruzínska zadržaní na Východe Slovenska

09. 08. 2011

09.08. 2011 v čase o 00.52 hod. bol zaznamenaný monitorovacím systémom EBAS prípad nedovoleného prekročenia štátnej hranice štyrmi osobami. Na základe uvedenej skutočnosti bola vyhlásená pátracia akcia, do ktorej boli velené hliadky Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru (OHK PZ ) Veľké Slemence a hliadky Mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru (MZJ PZ) Sobrance.

Osoby dňa 09.08. 2011 o 00.50 hod neoprávnene vstúpili na územie SR z Ukrajiny mimo hraničný priechod.

Dňa 09.08.2011 o 06.50 boli kontrolované dve osoby štátnej príslušnosti Gruzínska hliadkou OHK PZ Veľké Slemence v katastri mesta Veľké Kapušany, ktorí nevedeli hodnoverne preukázať svoju totožnosť a z tohto dôvodu boli o 07.30 hod. predvedení na OHK PZ Veľké Slemence.

Dňa 09.08.2011 o 06.55 boli ďalšie dve osoby štátnej príslušnosti Gruzínsko kontrolované ďalšou hliadkou OHK PZ Veľké Slemence v katastri mesta Veľké Kapušany na poľnej ceste smerom k poľnohospodárskemu družstvu Veľké Kapušany -cca 200 m od štátnej cesty, ktorí nevedeli hodnoverne preukázať svoju totožnosť a z tohto dôvodu boli o 07.30 hod. predvedení na OHK PZ Veľké Slemence.

Následne o 20.45 hod počas uvedenej akcie hliadka Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru (OHK PZ) Vyšné Nemecké v katastrálnom území obce Nižné Nemecké kontrolovala 3 osoby štátnej príslušnosti Moldavska bez cestovných dokladov, ktorí nevedeli hodnoverne preukázať svoju totožnosť, preto boli predvedení na OH PZ Vyšné Nemecké za účelom zistenia totožnosti.

Zdravotný stav predvedených osôb je dobrý, nevyžiadal si lekárske ošetrenie.

Cudzinci sú do ďalšieho rozhodnutia umiestnení v miestnosti pre dočasne umiestnených cudzincov na OHK PZ Veľké Slemence.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby