Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Celoeurópska policajná akcia IKARUS proti detskej pornografii

16. 12. 2011

V 22 európskych štátoch vrátane Slovenska prebehla policajná akcia IKARUS zameraná proti šíreniu detskej pornografie. Spoločnej akcie sa zúčastnil aj Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. Počas 189 domových prehliadok v rámci Európy, polícia zúčastnených krajín zadržala 112 osôb a zaistila množstvo dôkazov. Akcia IKARUS prebiehala od septembra do dnešného dňa.

„Operácia IKARUS je prvou operáciou vykonávanou pod záštitou nového akčného plánu COSPOL Internet Related Child Abuse Material Project (CIRCAMP), ktorý je v súčasnosti vedený Belgickom a financovaný Európskou komisiou,“ povedala Cecilia Malmström, EU-komisárka pre vnútorné záležitosti. COSPOL je akčný plán určujúci hlavné problémy kriminality na európskej úrovni. Jednou z oblastí akčného plánu je aj zabraňovanie šíreniu detskej pornografie (CIRCAMP). Myšlienka operácie zameranej proti šíreniu materiálov obsahujúcich detskú pornografiu vznikla ešte začiatkom tohto roku na jednom zo stretnutí CIRCAMP. Keďže má dánska polícia bohaté skúsenosti v boji s počítačovou kriminalitou, práve Dánsko bolo určené ako vedúca krajina tejto operácie. Dánska polícia vďaka skúsenostiam so šírením nelegálneho materiálu cez internet, deväť mesiacov zhromažďovala rôzne informácie k šíreniu detskej pornografie. V septembri tohto roka boli informácie v rámci EUROPOLu ďalej odovzdané zúčastneným európskym krajinám. EUROPOL oslovil aj Slovenskú políciu. Keďže má Policajný zbor Slovenskej republiky za cieľ zvýšiť počet odhalených prípadov detskej pornografie zapojil sa do policajnej operácie IKARUS bez váhania. Cieľom polície na tento rok v tejto oblasti je zvýšiť počet odhalených prípadov o 18 na hodnotu 54. Vzhľadom na európsky rozmer akcie, činnosť slovenskej polície koordinovala Národná Ústredňa Europol Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru.

Počas akcie IKARUS bolo v rámci Európy identifikovaných až 269 podozrivých z prechovávania a šírenia detskej pornografie. Preto polícia v 22 zúčastnených krajinách vykonala 189 domových prehliadok a zadržala 112 osôb. Na Slovensku po získaní informácií polícia vykonala identifikáciu súborov a určila presné umiestnenie počítačov. Obsah jednotlivých videosúborov na vytipovaných počítačoch obsahoval detskú pornografiu. Preto polícia zorganizovala tvrdý zásah proti šíreniu týchto súborov so sexuálnym zneužívaním detí prostredníctvom internetu. Na celom území Slovenska sme vykonali 13 domových prehliadok a dve prehliadky iných priestorov. Zaistili sme vyše 800 kusov CD, viac ako 1.300 DVD, fotografické filmy a videokazety. Taktiež sme zaistili vyše 30 počítačov, rôznu výpočtovú techniku, kamery a fotoaparáty. Zaistené veci boli zaslané na expertízne skúmanie. Na základe výsledkov v znaleckých posudkoch polícia určí ďalší postup pri vyšetrovaní. V jednotlivých prípadoch bolo začaté trestné stíhania pre trestný čin rozširovania a prechovávania detskej pornografie. Doposiaľ nebol nikto z podozrivých obvinený.

Za deväť mesiacov tohto roka sa slovenskej polícii podarilo odhaliť 84 prípadov detskej pornografie, čo je až o 190% viac než v porovnateľnom období minulý rok (29). V roku 2009 to bolo 39 odhalených prípadov tejto trestnej činnosti, v roku 2008 ich bolo 34 a v roku 2007 len 11 prípadov. Vo väčšine prípadov išlo o prechovávanie detskej pornografie. Približne 30% prípadov predstavuje rozširovanie a rovnaký podiel výrobu detskej pornografie. Páchateľom za výrobu, detskej pornografie hrozí trest odňatia slobody od štyroch do 20 rokov. V prípade rozširovania detskej pornografie hrozí trest od jedného do 12 rokov za mrežami a prechovávanie detskej pornografie sa trestá odňatím slobody až na dva roky.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby