Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Ďalší ústretový krok polície k občanom, tentoraz k cudzincom

17. 06. 2013

Už dva týždne je otvorené nové pracovisko oddelenia cudzineckej polície v Bratislave. Cudzincov vítajú zrekonštruované priestory, bezbariérový prístup a kratšie čakacie doby. 

Na Hrobákovej ulici č. 42 sa v Bratislave otvorili nové priestory. K dispozícii je sedem nových stránkových boxov na vybavovanie cudzincov, a to Európsky hospodársky priestor, Slováci žijúci v zahraničí, trvalý pobyt, ako aj dve kabíny na snímanie biometrických údajov. Úpravami sa zabezpečil aj bezbariérový prístup pre imobilné osoby.

Na pôvodnom stránkovom pracovisku na vybavovanie prechodných pobytov na Hrobákovej ulici č. 44 sa rozšírili vybavovacie boxy z päť na osem. Celkovo je tam teraz osem boxov na prijímanie a vybavovanie pobytov, na podávanie informácií a výdaj dokladov. Na snímanie biometrických údajov sú k dispozícii dve kabíny.

Z celkového počtu viac ako 68 tisíc cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenska ku koncu mája tohto roka malo oddelenie cudzineckej polície v Bratislave evidovaný pobyt viac ako 30% z nich. K zníženiu zaťaženosti a urýchleniu vybavovania cudzincov prispelo aj odčlenenie okresov Malacky, Pezinok a Senec od Bratislavy. Okres Senec prešiel do územnej pôsobnosti oddelenia cudzineckej polície v Dunajskej Strede a zvyšné dva okresy do územnej pôsobnosti oddelenia cudzineckej polície v Trnave. V Bratislave ostalo na oddelení evidovaných takmer 20 tisíc cudzincov, čo je stále viac ako 28% z celkového počtu cudzincov prihlásených na území Slovenska. K tomuto kroku polícia pristúpila taktiež s cieľom urýchlenia vybavovania cudzincov a znížením čakacích lehôt.

Od začiatku tohto roka do konca mája bolo na ôsmich stránkových vybavovacích boxoch na Hrobákovej č. 44 vybavených viac ako 12 tisíc cudzincov. Podľa dĺžky stránkového dňa sa reálne vybaví od 200 do 500 stránok denne. Samotný vybavovací proces je náročný na čas najmä z dôvodu nevyhnutnosti dôslednej kontroly úplnosti a správnosti podania, individuálneho vysvetľovania nedostatkov v podaní, poskytovania informácií a poučení a podobne.

Rozšírením stránkových priestorov a navýšením vybavovacích boxov sa skrátia čakacie lehoty na minimum a cudzinci sú vybavovaní priebežne počas stránkového dňa.

01_Oddelenie cudzineckej polície Bratislava
02_Bratislava, Hrobákova č. 42
03_rozšírenie stránkových priestorov
04_rozšírenie stránkových priestorov
05_rozšírenie stránkových priestorov
06_rozšírenie stránkových priestorov
07_rozšírenie stránkových priestorov
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby