Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Dopravná nehodovosť na území Slovenskej republiky za prvý polrok 2015, od začiatku roka k 28. 07. 2015

29. 07. 2015

1. Dopravná nehodovosť za prvý polrok 2015

Dopravná nehodovosť sa za prvý polrok 2015 (od 01. 01. do 30. 06. 2015) oproti rovnakému obdobiu minulého roku vyvíjala na území Slovenskej republiky priaznivo. Na cestách v Slovenskej republike bolo zaevidovaných celkom 6 232 dopravných nehôd, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 120. Pri týchto dopravných nehodách bolo usmrtených 114 osôb, čo predstavuje pokles o 14. Ťažko sa zranilo 465 osôb, teda o 56 osôb menej ako v rovnakom období roku 2014. Pokles o 128 bol zaznamenaný aj u ľahko zranených osôb, ktorých bolo v tomto období 2 444. Za hodnotené obdobie bolo pod vplyvom alkoholu zavinených 642 dopravných nehôd, čo je o 149 nehôd menej ako za rovnaké obdobie roku 2014.

2. Dopravná nehodovosť od začiatku roku ku dnešnému dňu

Od začiatku roku ku dnešnému dňu (28. 07. 2015) eviduje Policajný zbor pokles dopravných nehôd a ich následkov, a to nasledovne:

 • dopravné nehody ] 7 280 (-125),
 • usmrtení ] 128 (-17),
 • ťažko zranení ] 550 (-66) a
 • ľahko zranení ] 2 936 (-113).

Najpriaznivejšia situácia v počte usmrtených osôb je aktuálne v Trnavskom (8 usmrtených), Nitrianskom (10 usmrtených), Trenčianskom kraji (13 usmrtených) a Bratislavskom kraji (13 usmrtených).

Najnepriaznivejšia situácia v počte usmrtených osôb je naopak v Žilinskom kraji (26 usmrtených), konkrétne v okrese Žilina (10 usmrtených).

3. Dopravná nehodovosť počas LTS 2015 ku dnešnému dňu

Dopravnú nehodovosť a jej následky počas prebiehajúcej letnej turistickej sezóny 2015 (od 01. 07. do 28. 07. 2015) možno hodnotiť z pohľadu Policajného zboru ako pozitívnu. Policajný zbor eviduje 1 047 dopravných nehôd (-5), počet usmrtených osôb je 14 (-3), ťažko sa zranilo 70 osôb (-25) a ľahko zranených je 500 osôb (+26). Z celkového počtu usmrtených osôb (14) je až polovica zaradená do kategórie tých najzraniteľnejších:

 • 2 usmrtení chodci,
 • 2 usmrtení cyklisti a
 • 3 usmrtení motocyklisti.

Drvivá väčšina týchto najzraniteľnejších účastníkov (okrem jedného chodca a cyklistu) si svoju vlastnú smrť zapríčinila svojim nedisciplinovaným správaním sama. Policajný zbor svoj dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zameriava aj na týchto účastníkov, no bez pomoci a tolerancie ich samotných to nie je vždy možné.  

Najčastejšími príčinami, ktoré sa podpisujú pod vznik dopravných nehôd v mesiaci júl 2015 sú prekročenie najvyššej dovolenej a ustanovenej rýchlosti jazdy, alkohol a telefonovanie, pri ktorom sa vodiči plne nevenujú vedeniu vozidla a nesledujú situáciu v cestnej premávke.

Niektoré dopravné nehody s tragickým následkom, ku ktorým došlo v mesiaci júl 2015 Policajný zbor nemohol svojim výkonom v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky výraznejšie ovplyvniť. Išlo napríklad o tieto dopravné nehody: 

 • Dopravná nehoda, ku ktorej došlo dňa 20. 07. 2015 o 21.29 hod. v katastri obce Ladce, okres Ilava na diaľnici D1 medzi motorovým vozidlom zn. Audi A8 a chodkyňou.  Vodič jazdiaci v smere od Žiliny do Bratislavy zrazil chodkyňu, ktorá kráčala po diaľnici po ľavej strane ľavého jazdného pruhu a náhle vstúpila do jazdnej dráhy vozidla. Chodkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Znaleckým dokazovaním bolo zistené u poškodenej prítomnosť alkoholu v krvi vo výške 3,32 promile.

  

 • Dopravná nehoda, ku ktorej došlo dňa 02. 07. 2015 o 18.00 hod. v katastri obce Polichno okres Lučenec na ceste III/2661. Vodič traktora zn. New Holland s návesom v klesaní zišiel mimo vozovku vľavo do priekopy, kde sa traktor prevrátil na pravý bok, pričom vodič vypadol z kabíny a zostal zakliesnený pod traktorom. Utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

 

 • Dopravná nehoda, ku ktorej došlo dňa 01. 07. 2015 v obci Jurská okres Kežmarok na nespevnenej miestnej komunikácii pred rodinným domom. Vodič osobného motorového vozidla počas cúvania zrazil maloletého chodca nachádzajúceho sa za motorovým vozidlom. Chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

  

4. Zameranie výkonu v auguste počas LTS 2015

Blíži sa druhá polovica letnej turistickej sezóny 2015 – mesiac august, ktorý nebol v počet usmrtených osôb minulý rok priaznivý (bolo o 8 usmrtených osôb viac ako v roku 2013). Policajný zbor tento raz zameria svoj výkon a dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na kraje, v ktorých počas augusta minulého roku došlo k najväčšiemu počtu usmrtených osôb. Zároveň sa bude Policajný zbor venovať najčastejším príčinám vzniku dopravných nehôd, najrizikovejším úsekom, vedeniu vozidla vodičmi pod vplyvom alkoholu a samozrejme na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, ktorí sa počas teplých dní a večerov vo zvýšenej miere pohybujú po cestách.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

 • e-SLUŽBY MV SR
  Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby