Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Dopravná polícia navrhuje, na ktorých úsekoch ciest možno povoliť vyššiu rýchlosť

02. 03. 2009

Jednotlivé krajské dopravné inšpektoráty prehodnotili najvyššie dovolené rýchlosti na cestách vo svojej pôsobnosti a predkladajú návrhy na úseky ciest, na ktorých možno dopravnou značkou v zmysle § 16 ods. 5 zákona o cestnej premávke povoliť vyššiu rýchlosť. Vo svojich návrhoch uvádzajú úsek cesty a navrhovanú maximálne povolenú rýchlosť nasledovne:

KDI KR PZ Bratislava
- štátna cesta I/2 - úsek komunikácie od zastávky MHD (Dievčí hrádok; odbočka k TV Markíza) po krematórium obojsmerne - 80 km/hod.,
- štátna cesta I/2 - Einsteinova ulica - v oboch jazdných pásoch smerovo rozdelenej komunikácie - 70 km/hod.;
- štátna cesta I/2 - úsek Dolnozemskej cesty od križovatky s Mamateyovou ulicou po križovatku s Betliarskou ulicou obojsmerne - 80 km/hod., v úseku križovatky s Kutlíkovou ulicou návrh na zváženie prípadnej jednosmernej úpravy mimo premostenia,
- štátna cesta I/2 - úsek od križovatky so štátnou cestou III/00246 (odbočka na Jarovce) po začiatok MČ Rusovce - 80 km/hod.;
- štátna cesta I/2 - úsek od konca MČ Rusovce po štátnu hranicu s Maďarskom obojsmerne - 80 km/hod.,
- štátna cesta I/61 - úsek Cesty na Senec od križovatky Zlaté piesky po pripájaciu vetvu z D1 (predĺženie jestvujúceho úseku s dovolenou rýchlosťou 80 km/hod.);
- štátna cesta I/61 - úsek Cesty na Senec od križovatky s komunikáciou Pri mlyne po odbočku na nadjazd Vajnory (predĺženie jestvujúceho úseku s dovolenou rýchlosťou 80 km/hod.);
- štátna cesta II/502 - úsek Púchovskej ulice od križovatky s komunikáciou Pri vinohradoch po hranicu mesta obojsmerne - 80 km/hod.,
- štátna cesta II/505 - úsek od križovatky s diaľnicou D2 (križovatka „Diamant“) po križovatku s Agátovou ulicou obojsmerne - 70 km/hod.,
- štátna cesta II/505 - od odbočky na Zohor po hranice mesta obojsmerne - 80 km/hod.,
- miestna komunikácia v MČ Vajnory - úsek komunikácie (obchvat Vajnor) od odbočky z Rybničnej ulice na kruhový objazd po kruhový objazd obojsmerne - 80 km/hod.;
- miestna komunikácia v MČ Devínska Nová Ves - úsek komunikácie od zastávky MHD (Kamenáče, penzión Pegas) po križovatku s Vápencovou ulicou obojsmerne - 70 km/hod.,
- miestna komunikácia v MČ Devín a Devínska Nová Ves - úsek Kremeľskej ulice od križovatky s Priamou cestou po križovatku s komunikáciou Na hriadkach obojsmerne - 70 km/hod.;
- miestna komunikácia v MČ Devín a Karlova Ves - úsek Devínskej cesty od križovatky s Matejkovou ulicou po zastávku MHD (Kremeľská) obojsmerne - 70 km/hod.;
- miestna komunikácia v MČ Jarovce a Rusovce - úsek Ovocnej ulice od križovatky so Zeleninovou ulicou po železničný prejazd na Balkánskej ulici obojsmerne – 70 km/hod.,
- miestna komunikácia v MČ Čuňovo - úsek Petržalskej ulice od križovatky so štátnou cestou I/2 po MČ Čuňovo obojsmerne - 70 km/hod.;
- miestna komunikácia v MČ Čuňovo - úsek prístupovej komunikácie k vodnému dielu od štátnej cesty I/2 po križovatku s Hraničiarskou ulicou obojsmerne - 70 km/hod.

Po spracovaní príslušnej projektovej dokumentácie bolo použitie s návrhom súvisiacich dopravných značiek prerokované a odsúhlasené v operatívnej komisii Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

KDI KR PZ Trnava
- cesta č. I/51 v obci Jablonica – vjazd od obce Trstín, v nezastavanej časti intravilánu – 70 km/hod.,
- cesta č. I/51 v meste Senica – vjazd od Jablonice, v nezastavanej časti intravilánu – 70 km/hod.,
- cesta č. I/02 v obci Kúty – vjazd od Holíča, v úseku nezastavanej časti intravilánu – 70 km/hod.,
- cesta č. I/02 v obci Sekule – vjazd od Malaciek, v úseku nezastavanej časti intravilánu – 70 km/hod.,
- cesta č. II/500 v obci Senica časť Čáčov – výjazd v smere na Dojč, v úseku nezastavanej časti intravilánu – 70 km/hod.

KDI KR PZ Nitra
- štátna cesta I/64 od km 26,000 začiatok mesta Nové Zámky do km 27,385 križovatka s cestou III/06419 – 70 km/hod.

KDI KR PZ Trenčín
- Trenčín - cesta II/507 ul. Električná v úseku od križovatky s miestnou komunikáciou ul. K Dolnej stanici po križovatku s miestnou komunikáciou ul. Legionárskou – 70 km/hod,
- Nováky - cesta I/50 v úseku od križovatky s miestnou komunikáciou ul. Jesenského po koniec obce Nováky (pri ČS Slovnaft) – 70 km/hod.,
- Ráztočno – Jalovec - cesta I/50 v úseku od začiatku obce Ráztočno po koniec obce Jalovec – 70 km/hod.

KDI KR PZ Žilina
- na ceste I/18 na výjazde zo Žiliny do Bratislavy od čerpacej stanice Shell po koniec obce Žilina – z obidvoch smerov 70 km/hod.,
- na ceste I/64 na výjazde zo Žiliny na Prievidzu od zjazdu z Rondla až po križovatku pod Metrom – z obidvoch smerov 70 km/hod.,
- na ceste I/18 na prieťahu mestom Žilina od križovatky Košická (Nemocničná ulica) až po križovatku s ulicou M. Rázusa (pod cintorínom) – z obidvoch smerov 70 km/hod.,
- na ceste I/64 obchvat Rajecké Teplice – z obidvoch smerov 70 km/hod.
- na preložke I/65 (60 km/hod. po križovatku s ulicou Mládeže, 70 km/hod. od križovatky s ulicou Mládeže až po čerpaciu stanicu OMV) – z obidvoch smerov,
- na ceste I/18 od križovatky s I/65 až po koniec obce Martina pri výjazde na Poprad – iba v smere na Poprad 70 km/hod.,
- na ceste I/59 na prieťahu mestom Dolný Kubín od križovatky na Medzihradné až po koniec obce Dolný Kubín – z obidvoch smerov 80 km/hod.,
- na ceste I/11 na vjazde do Čadce Horelica (od odbočky z I/11 A na I/11 v Oščadnici až pod cintorín) – z obidvoch smerov 70 km/hod.,
- na ceste I/11 na vjazde do Čadce (začiatok pred nadjazdom nad železnicou až po križovatku s ulicou J. Kráľa pred Billou) – z obidvoch smerov 70 km/hod.,
- na ceste I/11 v obci Svrčinovec Zátky (začiatok pred čerpacou stanicou až po hranicu s Českou republikou) – z obidvoch smerov 70 km/hod.,
- na ceste II/487 obchvat Turzovka – z obidvoch smerov 70 km/hod.,
- na ceste I/18 v obci Ľubochňa – z obidvoch smerov 70 km/hod.

KDI KR PZ Banská Bystrica
- cesta č. I/50 (E571), km 317,236 až 319,137 v intraviláne mesta Rimavská Sobota – 70 km/hod.

KDI KR PZ Prešov
- intravilán mesta Lipany, cesta I/68, ul. Hviezdoslavova, obojsmerne – úsek od DZ IS 36a (obec Lipany) v smere od Starej Ľubovne po križovatku s ul. Jánošíkova – 80 km/hod.,
- intravilán mesta Sabinov, cesta I/68, ul. Hollého, obojsmerne – úsek od DZ IS 36a (obec Sabinov) v smere od Lipian po križovatku s ul. Ovocinárska (cesta III/54314-Drienica) – 80 km/hod.,
- cesta III/06815, obojsmerne – úsek medzi DZ IS 36a – koniec obce Prešov a IS 36b – koniec obce Ľubotice – 80 km/hod.,
- intravilán mesta Levoča, cesta I/18, vjazd do mesta Levoča v smere od mesta Poprad, úsek od benzínového čerpadla Shell po križovatku s ul. Slavkovská, obojsmerne – 70 km/hod.,
- prieťah obce Nižný Hrabovec, cesta I/18, km 493,00 až 499,00 obojsmerne – 70 km/hod.,
- intravilán mesta Stará Ľubovňa, cesta I/68, úsek od DZ IS 36a (obec Stará Ľubovňa) v smere od obce Plavnica po križovatku k obchodnému domu Lidl, obojsmerne – 70 km/hod.,
- intravilán mesta Humenné, cesta II/559, úsek od DZ IS 36a (obec Humenné) v smere od mesta Medzilaborce po križovatku Hrnčiarska, Ševčenkova, obojsmerne – 70 km/hod.,
- intravilán mesta Medzilaborce, cesta II/559, úsek od DZ IS 36a (obec Medzilaborce) v smere od mesta Humenné po žel. stanicu Medzilaborce – 70 km/hod.,

KDI KR PZ Košice
- štátna cesta I/50 v obci Košický Klečenov – ponechať existujúce DZ B 31a „70“,
- štátna cesta I/50 v obci Drienovec - ponechať existujúce DZ B 31a „70“,
- štátna cesta I/50 na začiatku obce Seňa - ponechať existujúce DZ B 31a „60“,
- štátna cesta I/68 v osade Grajciar - ponechať existujúce DZ B 31a „70“.
- štátna cesta II/546 - Nálepkovo, Čierna Hora - ponechať existujúce DZ B 31a „70“,
- intravilán miestnej časti obce, úsek s minimálnou zástavbou,
- štátna cesta III/54615 - Nálepkovo, Zahájnica, ponechať existujúce DZ B 31a „70“, intravilán miestnej časti obce, úsek s minimálnou zástavbou.
- štátna cesta I/18 , mesto Michalovce, od križovatky s ul. Vajanského po koniec mesta v smere na obec Strážske, km 764,00 až 764,50 – jednosmerne - 70 km/h.,
- štátna cesta I/18 , okres Michalovce, obojsmerne úsek medzi obcami Michalovce a Petrovcenad L., km 759,00 – 760,00 – 100 km/h – novonavrhnutá,
- štátna cesta I/18 , okres Michalovce, obojsmerne cez obec Petrovce n. L. – 70 km/h.,
- štátna cesta I/50, Okres Sobrance, obec Nižná Rybnica, km 520,50 až 521,50 obojsmerne ponechať existujúce DZ B 31a „70“.
- štátna cesta II/533, km 45,500 – 46,200, ponechať existujúce DZ B 31a „80“, intravilán SNV, priamy úsek cesty bez zástavby,
- štátna cesta II/536, km 19,134 – 20,000, ponechať existujúce DZ B 31a „80“, intravilán SNV, priamy úsek cesty bez zástavby.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby