Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

INTERPOL v pondelok prijal ďalšie tri krajiny, združuje už 190 polícií sveta

02. 11. 2011

Od pondelka (31.10.2011) do štvrtka (3.11.2011) sa vo vietnamskom Hanoi koná 80. valné zhromaždenie INTERPOLu. Účasť potvrdilo 630 vysokých policajných predstaviteľov zo 142 členských krajín. Slovenská republika má na tomto významnom stretnutí taktiež svoje zastúpenie. V pondelok 31. októbra boli na základe hlasovania zástupcov jednotlivých členských krajín ako noví členovia INTERPOLu prijaté ďalšie tri krajiny: Curaçao, Sint Maarten a Južný Sudán.

Interpol je najväčšia medzinárodná organizácie kriminálnej polície s celkovým počet členských krajín sveta 190. Hlavnou úlohou je zabezpečenie spolupráce policajných zložiek v jednotlivých členských krajinách v boji proti rôznym formám trestnej činnosti.

Polícia Slovenskej republiky bola prijatá za 170. člena Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (INTERPOL) na 62. zasadnutí jej valného zhromaždenia v Arube (Holandské Antily) v roku 1993.

Hlavnou úlohou INTERPOLu je podľa medzinárodného štatútu organizácie zabezpečenie efektívnej medzinárodnej výmeny kriminálnych informácií za účelom podpory objasňovania a prevencie kriminálnej trestnej činnosti. Na národnej úrovni funguje Národná ústredňa INTERPOL, ktorá plní funkciu styčného prvku medzi operatívnymi aktivitami útvarov rozličných policajných služieb, kedykoľvek tieto aktivity obsahujú medzinárodný prvok.

Národná ústredňa INTERPOL okrem toho slúži ako iniciátor v prípadoch činností majúcich charakter právnej pomoci, napr. žiadosti o spoluprácu, vedúce k zadržaniu osoby s následným vydaním. Aj keď táto činnosť obvykle patrí do kompetencie justičných orgánov, množstvo dohovorov, medzi inými aj Európsky dohovor o vydávaní, povoľuje v prípade naliehavosti využívať kanály INTERPOLu. Vo svojej činnosti úzko spolupracuje s ministerstvom spravodlivosti, generálnou prokuratúrou hlavne v oblasti vykonávania právnej pomoci pre zahraničné policajné a justičné zložky ako i pri realizácii vydania hľadaných osôb. Spolupracuje i s ministerstvom zahraničných vecí, colným riaditeľstvom, zborom väzenskej a justičnej služby, ďalšími orgánmi štátnej správy, ako i oznamovacími prostriedkami.

Okrem toho sa snaží pomáhať aj v prípadoch, keď dochádza k porušovaniu práv detí na výživné niektorého z rodičov. Veľmi úzko spolupracuje s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pri zisťovaní pobytov rodiča, ktorý sa vyhýba vyživovacej povinnosti tým, že opustí Slovenskú republiku. Ďalej spolupracuje so slovenskými a zahraničnými policajnými zložkami ako aj so Slovenským futbalovým zväzom v prípadoch medzinárodnej spolupráce Policajného zboru pri medzinárodných futbalových zápasoch, alebo iných športových podujatiach s cieľom predchádzať a zamedzovať diváckemu násiliu.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby