Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

IX. majstrovstvá Slovenska v špeciálnej kynológii vo výkone policajných psov 2013

11. 06. 2013

V dňoch 5. a 6. júna 2013 v Malom Lapáši v okrese Nitra a na vybraných pracoviskách v Nitre sa uskutočnili IX. majstrovstvá Slovenska v špeciálnej kynológii vo výkone policajných psov, zamerané na vyhľadávanie výbušnín a drog. Súťaže sa zúčastnili dvojčlenné družstvá reprezentujúce krajské riaditeľstvá Policajného zboru v Prešove, Košiciach, Žiline, Trenčíne, Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Nitre, riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave a Prešove, a naši súťažiaci hostia  – dvojčlenný tím Polície Českej republiky.

Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru v záujme o nestranné posúdenie výkonu služobných psov pozval na tohtoročné majstrovstvá aj nezávislého rozhodcu z Českej republiky – pplk. v. v. Oldřicha Šnytra, významnú osobnosť českej špeciálnej policajnej kynológie a kpt. v. v. Pavla Ivana, kynologickú osobnosť zo služieb Zboru väzenskej a justičnej stráže Ministerstva spravodlivosti. Ako hlavný rozhodca tohtoročných majstrovstiev bol rozkazom riaditeľa odboru kynológie a hipológie OKH P PZ vymenovaný pplk. v. v. Oldřich Šnytr. Rozhodcovský tím po vyhodnotení bodových ziskov jednotlivcov a súťažiacich dvojčlenných družstiev rozhodol o nasledovnom poradí:

v kategórii „vyhľadávanie výbušnín“, v súťaži jednotlivcov získal:   

1. miesto a titul Majster Slovenska vo vyhľadávaní výbušnín na rok 2013
npráp. Ivan Hyben so služobným psom Sedwin z RHCP Prešov,
2. miesto kpt. JUDr. Ladislav FILIP so služobným psom Ykar z KR PZ v Nitre,
3. miesto práp. Rastislav Klieštik so služobným psom Yran z KR PZ v Žiline. 

v kategórii „vyhľadávanie omamných a psychotropných látok“, v súťaži jednotlivcov získal:  

1. miesto a titul Majster Slovenska vo vyhľadávaní drog na rok 2013
por. Miroslav Scherhaufer so služobným psom Zairo  z KR PZ v Trnave,
2. miesto npráp. Ivan Sihelský so služobným psom John z KR PZ v Banskej Bystrici,
3. miesto  ppráp. Jozef Priehoda so služobným psom Fram z KR PZ v Trenčíne. 

v kategórii „súťaž družstiev“, reprezentujúcich krajské riaditeľstvá Policajného zboru a riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave a Prešove, získali:

1. miesto, kolektívny titul Majstri Slovenska v špeciálnej kynológii na rok 2013, a Putovný pohár riaditeľa OKH P PZ, tím Krajského riaditeľstva PZ v Nitre, v zložení: kpt. JUDr. Ladislav FILIP so služobným psom Ykar a npor. Bc. Pavol Šlahor so služobnou sukou Paya,
2. miesto tím Krajského riaditeľstva PZ v Žiline, v zložení: por. Marek Mišík so služobným psom Bady a práp. Rastislav Klieštik so služobným psom Yran,
3. miesto tím Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, v zložení: npráp. Ivan Sihelský so služobným psom John a ppráp. Pavel Foľko so služobným psom Fago.  

Nakoľko sa v propozíciách tejto národnej súťaže nepočítalo s vyhodnotením umiestnenia zahraničných účastníkov,  pozvaní hostia – tím Polície Českej republiky v zložení: npráp. Radek Severín so služobným psom Oberon a npráp. Dušan Kíni so služobným psom Čiko, v celkovom hodnotení dosiahli taký súčet bodov, že by získali celkové 2. miesto v súťaži družstiev. Npráp. Dušan Kíni so služobným psom Čiko v celkovom hodnotení dosiahol taký súčet bodov, že v súťaži jednotlivcov získal celkové 4. miesto a diplom najúspešnejšieho zahraničného účastníka tohtoročných majstrovstiev.

17 - batožiny, výbušniny - Foľko, Fago, KR PZ BB
18 - informácie médiám - R OKH P PZ Diďák
19 - sledovanie poslušnosti
20 - poslušnosť - detskí diváci
21 - poslušnosť - prechod skupinou osôb, Žolna + Cix
22 - prechod skupinou - Filip, Ykar
22 - prechod skupinou - Filip, Ykar
23 - prechod skupinou - Scherhaufer, Zairo
23 - prechod skupinou - Scherhaufer, Zairo
24 - prechod skupinou - P ČR Severín, Oberon
25 - prechod skupinou - Sihelský, John, KR PZ BB
26 - poslušnosť - Klieštik, Yran, KR PZ ZA
27 - poslušnosť - Hyben, Sedwin, RHCP PO
28 - prekážka - Fejtl, York, KR PZ BA
29 - prekážka - Filip, Ykar
30 - aport - P ČR Kíni, Čiko
31 - poslušnosť - Šlahor, Paya, Nitra
32 - I. viceprezident PZ plk. Mgr. M. Lučanský dekoruje Majstra SR, drogy, Scherhaufera
«  1 | 2 | 3 | 4  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby