Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Ministerstvo vnútra pracuje na definitívnom znení novely zákona o zbraniach a strelive

25. 01. 2019

Hlavným dôvodom na jej vypracovanie je najmä záväzok Slovenskej republiky prebrať smernicu Európskeho parlamentu a Rady ako aj implementovať s ňou súvisiace vykonávacie nariadenie. Z predpisov Európskej únie vyplýva povinnosť pre členské štáty upraviť vo vnútroštátnej legislatíve kontrolu získavania a vlastnenia zbraní, ako aj normy a techniky na ich deaktiváciu a zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní.

Ďalšie zmeny v zákone si vyžiadala aplikačná prax.

Cieľom novelizovaného zákona bude dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť primeranú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v rámci Európskej únie na  strane jednej a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami na druhej strane, a prostredníctvom primeraných legislatívnych opatrení zamedziť zneužívanie strelných zbraní.

Najdôležitejšie pripravované zmeny:

  • zmena kategorizácie zbraní a zavedenie evidovania niektorých druhov zbraní;
  • zmeny podmienok v udeľovaní výnimiek a nadobúdaní zakázaných zbraní (kategória A);
  • úprava postupu pri znehodnocovaní, ničení, výrobe rezu a úprave zbrane;
  • skrátenie doby platnosti zbrojného preukazu z 10 rokov na 5 rokov a obmedzenie doby platnosti zbrojnej licencie z neurčitej doby na 5 rokov;
  • elektronizácia v rámci podnikateľského prostredia;
  • povinné označovanie zbraní a ich hlavných častí.

Prijatie zmien, ktoré nám z legislatívy EÚ vyplývajú,  sa stretlo s mnohými pripomienkami zo strany dotknutých subjektov. Ministerstvo vnútra SR absolvovalo stretnutia so zástupcami rôznych subjektov, ktorí uplatnili zásadné pripomienky. V rámci diskusií na týchto stretnutiach sa hľadali riešenia, ktoré znížia dopad novej právnej úpravy na legálnych držiteľov zbraní po zohľadnení záväzkov, ktoré nám vyplývajú zo smernice a potreby prijatia opatrení, ktoré znížia riziko zneužitia strelných zbraní.

Na základe súčasného stavu prípravy zákona predpokladáme, že začiatkom marca 2019  bude predložený do Národnej rady SR.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby