Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Od budúceho roku sa zvyšuje minimálny vek niektorých vodičov

11. 05. 2012

Od 19. januára budúceho roku dochádza k významnej zmene minimálneho veku na udelenie niektorých vodičských oprávnení. Táto zmena vyplýva z ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktoré boli prebraté do právneho poriadku Slovenskej republiky. Aby sa zmena vekového limitu nepriaznivo nedotkla žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia dotknutých skupín, považujeme za potrebné o tejto skutočnosti verejnosť informovať s dostatočným predstihom.

Zmena sa týka žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, C, CE, D a DE. U žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a CE sa minimálny vek zvyšuje z 18 na 21 rokov. Zmena sa týka teda záujemcov o vodičský preukaz na vozidlá ťažšie ako 3,5 tony a na súpravy týchto vozidiel s prípojným vozidlom presahujúcim najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 750 kg. U žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE sa minimálny vek zvyšuje z 21 na 24 rokov. Ide o budúcich vodičov motocyklov s konštrukčnou rýchlosťou nad 45 km/h alebo objemom motora nad 50 cm3. Ďalej sa zmena týka žiadateľov o vodičské oprávnenie viesť motorové vozidlá určené na dopravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie a tých, ktorý by chceli viesť súpravu takéhoto vozidla s prípojným vozidlom presahujúcim najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 750 kg.

Zmena zákona o cestnej premávke (zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) vyplýva z ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch. Prezídium Policajného zboru s Európskou komisiou konzultovalo možnosť aplikácie prechodných ustanovení u dotknutých žiadateľov, ktorí začali alebo absolvujú vodičský kurz pred 19. januárom 2013 a nespĺňajú podmienku minimálneho veku. Komisia však zastáva názor, že prechodné ustanovenia nie je možné aplikovať a od 19. januára 2013 môže byť vodičské oprávnenie skupiny A, C, CE, D a DE udelené len osobe, ktorá už dovŕšila vek predpísaný smernicou.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby