Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Operácia Ciconia Alba

19. 10. 2016

Globálna operácia Ciconia Alba dala veľký úder  organizovanému zločinu

(Haag, Holandsko)

Počas týždňovej medzinárodnej operácie policajné zložky na viac ako 11-tisíc miestach na celom svete zaistili 2,38 tony kokaínu, zadržali 386 osôb a zasahovali v prípadoch 529 obetí obchodovania s ľuďmi.

Veľký úder organizovaným skupinám dalo 50 krajín a štyri medzinárodné organizácie v rámci EÚ, ale aj mimo nej, ktoré sa spojili s Europolom. V tejto úspešnej operácii bola kľúčová aj spolupráca so súkromným sektorom.

Polícia sa zamerala na najnebezpečnejšie a v súčasnosti aktívne kriminálne siete. Vyšetrovatelia kládli dôraz na prípady prevádzačstva, nelegálnej migrácie, obchodovania s ľuďmi, obchod s drogami (kokaín, heroín, syntetické drogy) a počítačovej kriminality (podvody s platobnými kartami).

Operačné a koordinačné centrum Europolu v Haagu poskytovalo počas operácie v teréne podporu nepretržite vo dne v noci (24 h) celých sedem dní. Jeho pracovníci, styční dôstojníci a národní experti zo zúčastnených krajín v spolupráci so špecialistami iných medzinárodných partnerov, ponúkali rýchlu a pravidelnú výmenu informácií. Používali pritom zabezpečené kanály Europolu a získané informácie neustále analyzovali.

Súčasne bolo 16 špecialistov z Europolu umiestnených vo viacerých krajinách sveta. Odtiaľ pracovali ruka v ruke s vyšetrovateľmi, poskytovali forenznú podporu, analytické správy a priame lustrácie v databázach Europolu.

Počas akcie sa previerky „orgánov presadzovania práva“ v oblasti obchodovania s ľuďmi zamerali na vyhlásené oblasti, verejné domy, masážne salóny, súkromné apartmány, letiská aj imigračné prijímacie centrá. Štátna príslušnosť obetí obchodovania s ľuďmi a zadržaných podozrivých potvrdila, že sieť páchateľov pochádza z Nigérie, Ázie a východnej Európy a najaktívnejší sú v EÚ.

V jednom prípade rakúske orgány počas previerky vo verejnom dome našli plantáž marihuany. Pôvodne tam vykonávali identifikáciu možných obetí sexuálneho vykorisťovania. Nariadili preto uzavretie priestorov, kde sa prevádzkoval nelegálny verejný dom a začali nové vyšetrovanie.

V inom prípade Europol zistil prepojenie medzi podvodmi s platobnými kartami a prevádzačstvom. Informácie poskytol kolegom z Frontexu na letisku v gréckych Aténach. Na základe tohto tipu policajti zadržali štyroch nelegálnych migrantov, ktorí chceli cestovať do Talianska. Našli u nich falošné pasy aj podvodne získané letenky.

V Grécku odhalili falošnú cestovnú agentúru, ktorá pomáhala obchodu s ľuďmi a nelegálnej migrácii. Za úspechom stojí analýza informácií Europolu, oznámení od leteckých spoločností a proaktívny prístup gréckej polície.

Navyše poznatky získané počas operácií spustili iniciovanie nových 449 vyšetrovaní.

Ako vyzerá operácia vyjadrená v číslach:

 • 386 zadržaných podozrivých, 
 • 529 identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi,
 • 2,38 ton zaisteného kokaínu,
 • zaistených 181.550 EUR,
 • 541.423 lustrácií osôb a vozidiel,
 • akcie vykonané na 11.027 miestach na celom svete.

Spolupráca krajín a organizácií, ako jednej entity je moderná odpoveď na závažnú a organizovanú trestnú činnosť, ktorá nemá hranice. Ako okamžitý výsledok bolo zadržaných 386 podozrivých. Tento projekt bude mať aj dlhotrvajúci efekt, pretože bolo začatých viac ako 440 nových vyšetrovaní. V mene Europolu a jeho zamestnancov by som rád pogratuloval všetkým stranám, zúčastneným na operácii Ciconia Alba”, povedal Rob Wainwright, riaditeľ Europolu. 

Popri všetkých členských krajinách EÚ sa spoločných akčných dní zúčastnilo 24 krajín mimo Európy (Albánsko, Austrália, Brazília, Kanada, Kolumbia, Ekvádor, Macedónsko, Island, Indonézia, Hong Kong, Malajzia, Mexiko, Nový Zéland, Nigéria, Nórsko, Panama, Katar, Filipíny, Srbsko, Singapur, Švajčiarsko, Thajsko, Spojené arabské emiráty, USA). Akčných dní sa tiež zúčastnili Interpol, Eurojust, Frontex, a Námorné centrum analýz a operácií – narkotiká (MAOC-N). 

Operácia Ciconia Alba je treťou sériou spoločných akčných dní v rámci cyklu politík EÚ 213 – 2017. Ako súčasť tejto operácie sa spoločné akcie uskutočnili tento rok už skôr, kedy medzinárodná spolupráca vyústila do zadržania 47 osôb a záchrany 275 obetí vykorisťovania. Policajti z celého sveta zadržali tiež 140 podozrivých podvodníkov, u ktorých boli nájdené letenky zakúpené cez ukradnuté alebo falošné platobné karty. 

Operácia Ciconia Alba bola nasledovaním úspešných operácií Archimedes (v roku 2014) a Blue Amber (v roku 2015), zameraných na medzinárodnú a organizovanú trestnú činnosť. 

Spoločné akčné dni  Ciconia Alba boli vykonané v rámci  EU ‘EMPACT’ priorít zameraných na organizovnú kriminalitu a oblasti trestnej činnosti, ako:

 • obchodovanie s ľuďmi, 
 • prevádzačstvo, 
 • obchodovanie so syntetickými drogami, 
 • obchodovanie s kokaínom a heroínom, 
 • obchodovanie so zbraňami, 
 • falšovaný tovar, 
 • karuselové podvody a podvody so spotrebnými daňami, 
 • organizovaná majetková trestná činnosť, 
 • počítačová kriminalita. 

Strategické poradenstvo poskytol Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI) Rady EÚ. 

Viac údajov o výsledkoch operácie Ciconia Alba nájdete na stránke Europolu: www.europol.europa.eu

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

 • e-SLUŽBY MV SR
  Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby