Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Polícia objasnila ďalší prípad zneužívania eurofondov

22. 09. 2011

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii v týchto dňoch obvinil zo zneužitia eurofondov Jána G., štatutárneho zástupcu Informačného centra mladých. Neoprávnene získaným nenávratným finančným príspevkom spôsobil Európskemu sociálnemu fondu a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky škodu takmer 15 tisíc eur. Ďalších 41 tisíc eur sa mu získať nepodarilo. Za trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a subvenčný podvod hrozí Popradčanovi Jánovi G. trest odňatia slobody až na 10 rokov. Stíhaný je na slobode.

44-ročný Ján G. z Popradu ako štatutárny zástupca Informačného centra mladých uzatvoril s ministerstvom školstva ešte v roku 2006 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci sektorového operačného programu „Ľudské zdroje“. Príspevok bol určený na financovanie realizácie projektu „Čím budem“. Išlo o sumu v celkovej výške takmer 93 tisíc eur z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Projekt mal byť zameraný na žiakov 9. ročníkov základných škôl. Mal informovať o štúdiu na stredných a vysokých školách, ako aj o možnostiach ďalšieho zamestnania.

Podľa policajných zistení v období od júna 2006 do júna 2008 Ján G. predložil 15 žiadostí o úhradu platieb v celkovej hodnote viac ako 55 tisíc eur. Jeho úmyslom bolo uviesť poskytovateľa nenávratného finančného príspevku do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho použitie. Predložil nepravdivé doklady. Jednalo sa o mandátne zmluvy, ktoré nepodpísali osoby uvedené v zmluvách. Tie dokonca ani nevedeli o uzatvorení takýchto zmlúv. Ich podpisy mali byť aj na pokladničných dokladoch s odmenami za vykonanú činnosť. Okrem toho Ján G. predložil aj nepravdivé pracovné výkazy osôb, ktoré síce podpísali mandátne zmluvy, ale činnosti uvedené v zmluvách súvisiace s projektom nevykonávali. Na základe jeho troch žiadostí mu bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 15 tisíc eur. Na základe ďalších 12 žiadostí o platbu sa pokúsil neoprávnene získať takmer 41 tisíc eur. Nakoniec vstúpil do likvidácie.

Polícia zistila, že projekt „Čím budem“ nebol riadne zrealizovaný a ani aktivity, ktoré boli súčasťou zmluvy. Zo zakúpenej výpočtovej techniky použil Ján G. na projekt len jednu počítačovú zostavu. Prostriedky, ktoré vykázal ako vyplatené odmeny, použil len z časti na výplatu odmien, avšak za činnosti nesúvisiace s projektom. Finančnej kontrole nepredložil písomnú dokumentáciu k aktivitám v rámci projektu „Čím budem“. Nepredložil ani dokumentáciu, ktorou by preukázal, že výdavky, ktoré si nárokoval, boli reálne, správne a aktuálne.

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii Východ obvinil 44-ročného Jána G. z trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súbehu so subvenčným podvodom z časti dokonaného a z časti v štádiu pokusu. Stíhaný je na slobode. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov. Vyšetrovanie naďalej pokračuje, nie je vylúčené obvinenie aj ďalších osôb.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby