Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Polícia obvinila starostu z majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti

30. 07. 2012

Vyšetrovateľ odboru boja proti korupcii Východ obvinil starostu obce v Košickom kraji z majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti. Svojim konaním mal neoprávnene získať finančné prostriedky Európskej únie, aj zo štátneho rozpočtu. Teraz čelí obvineniu z poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a subvenčného podvodu.

Starosta obce Anton B. mal neoprávnene získať financie v rámci projektu, na ktorý bol Pôdohospodárskou platobnou agentúrou schválený príspevok. Išlo o „Sfunkčnenie a skvalitnenie infraštruktúry v obci“ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013. Nenávratný finančný príspevok bol zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a tiež zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Začiatkom decembra minulého roku požiadal starosta o vyplatenie finančných prostriedkov viac ako 200 tisíc eur. Spolu so žiadosťou bolo potrebné predložiť aj výpis z účtu obce. Ním mal deklarovať úhradu výdavkov na realizáciu projektu. Zhotoviteľovi diela mal za stavebné práce uhradiť faktúry z vlastných zdrojov. Peniaze mu síce bankovým prevodom na účet poslal, no išlo o pôžičku. Výpisom z účtu však aj pri kontrole fiktívne deklaroval, že išlo o úhradu za dielo. Neoprávnene tým získal viac ako 200 tisíc eur, z ktorých 75 percent bolo z prostriedkov Európskej únie a 25 percent zo štátneho rozpočtu.

Svojim konaním sa mal dopustiť trestnej činnosti, za ktorú mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Stíhaný je na slobode.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby