Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. august 2020, streda
 

Polícia upozorňuje chodcov a korčuliarov na zvýšenú opatrnosť

20. 06. 2011

Nedávno sme si pripomenuli Európsky deň bicyklov, polícia však myslí aj na chodcov a korčuliarov, tiež pri príležitosti dnešného (21. júna) Medzinárodného dňa skejtovania. Najmä v tomto období, keď dobré počasie láka ľudí na čerstvý vzduch a do prírody, častejšie nastávajú kolízne situácie.

Podľa zákona považujeme za chodca účastníka cestnej premávky, ktorý sa pohybuje pešo. Chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí bicykel, motocykel, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím, ručný vozík do šírky 600 mm. Čo je však dôležité uvedomiť si, korčuliar, skejtbordista alebo človek na podobnom športovom vybavení sa považuje tiež za chodca a musí sa riadiť pravidlami pre chodcov. Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Kde chodník nie je, alebo je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici alebo čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. Ak dopravná značka nezakazuje vodičom parkovať na chodníku, musia nechať voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 metra pre chodcov. Po krajnici alebo po okraji vozovky môžu ísť chodci vedľa seba najviac dvaja. Nemôžu však ohroziť ani obmedziť cestnú premávku. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo odev. Pri prechádzaní cez cestu musí použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Nesmie vstúpiť na priechod, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže bezpečne prejsť cez vozovku. Mimo priechodu smie cez cestu prechádzať len kolmo na jej os a len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel ich nedonúti zmeniť smer a rýchlosť jazdy. Chodec sa nesmie bezdôvodne zdržiavať na ceste, ani sa zastavovať. Taktiež prekonávať zábradlie a iné zábrany je zakázané.

Korčuliari a skejtbordisti sú tiež účastníkmi cestnej premávky a aj na nich sa vzťahujú predpisy, ktoré sú povinní dodržiavať. Korčuliari sa podľa zákona považujú za chodcov, nie je preto možné merať ich rýchlosť. Musia však sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmú ohroziť ani obmedziť iných účastníkov. Pohybujú sa po chodníku a po cestičke pre cyklistov vždy vpravo jednotlivo za sebou a svojou jazdou nesmú nikoho ohroziť. Odporúčame chrániť sa chráničmi na končatiny a prilbou. Veľmi dôležité sú reflexné prvky, zvyšujú viditeľnosť v šere, v tme odrážajú dopadajúce svetlo až na 200 metrov.

Od začiatku roka do konca mája zavinili chodci 189 nehôd, smrteľné zranenia utrpeli piati, pod vplyvom alkoholu sme zaznamenali 35 prípadov. Celkovo sme síce zaznamenali pokles nehôd, v rovnakom období v minulom roku zavinili chodci 208 nehôd, 12 osôb zomrelo, pod vplyvom alkoholu bolo 49 osôb, ale opatrnosti nikdy nie je dosť. Apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli obozretní a používali reflexné prvky.

Treba si uvedomiť, že nielen vodiči motorových vozidiel a cyklisti, ale aj chodci a korčuliari sú účastníkmi cestnej premávky a preto by nemali vyraziť na cesty pod vplyvom alkoholu. Nie hrozba sankcie a tragédia by ich mali nútiť k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky, ale v prvom rade vlastná bezpečnosť. Podľa platného sadzobníka pokút je možné uložiť sankciu vo výške 60 eur, ak ohrozujú alebo obmedzujú premávku tým, že idú vedľa seba viac ako dvaja. Pokuta vo výške 30 eur hrozí chodom, ak za zníženej viditeľnosti idú po krajnici alebo po kraji vozovky bez reflexných prvkov alebo odevu. Ak korčuliari, skejtbordisti alebo osoby na podobnom športovom vybavení ohrozia cyklistov na cestičke pre cyklistov, hrozí im pokuta vo výške 30 eur.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby