Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. august 2020, pondelok
 

Polícia upozorňuje na zvýšený výskyt falošných eurobankoviek

17. 03. 2009

Vzhľadom na stúpajúce množstvo falšovaných eurobankoviek polícia upozorňuje občanov, aby boli obozretní a osvojili si základné princípy, ako si všimnúť podozrivú bankovku. Odporúčame, aby si bankovku pri jej výdaji krátko, ale dôkladne prezreli. Ochranné prvky bankoviek si je potrebné všímať nie len jednotlivo, ale vždy aj v kombinácií s viacerými (vizuálne, hmatom, nakláňaním). Pri výdaji viacerých bankoviek by mali občania venovať pozornosť všetkým bankovkám, nie iba vrchnej.

V prípade, ak vám pri platbe v obchode povedia, že vami predložená bankovka je podozrivá, nie je dôvod na paniku. Počkajte na príchod polície a pokiaľ sa k vám bankovka dostala bežným platobným stykom, vec sa po príchode polície vysvetlí. Ak však z miesta utečiete, stávate sa podozrivým.
Výskyt podozrivej bankovky je potrebné polícii oznámiť hneď, ako sa vám dostane do rúk. Ide o prvý krok k odhaleniu a vypátraniu falšovateľa. Uvedomte si, že použitie bankovky, o ktorej viete, že je falošná, je trestným činom.

Obchodníkom odporúčame, aby si zakúpili certifikované elektronické zariadenia na overovanie pravosti bankoviek. Ak sa obchodníkovi zdá, že bankovka, ktorú prijal, je podozrivá, mal by bezodkladne kontaktovať políciu. Pomôže jej aj tým, že si zapamätá popis osoby, od ktorej bankovku prijal. 

Iba počas prvých dvoch mesiacov tohto roka, odkedy je zavedené euro, polícia zaznamenala už 413 falošných eurobankoviek.

Trestná sadzba podľa Trestného zákona č. 300/2005

§ 270
Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená
výroba peňazí a cenných papierov

(1) Kto sebe alebo inému zadováži falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere alebo kto také peniaze alebo cenné papiere prechováva, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere dá ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) vo väčšom rozsahu.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
b) vo veľkom rozsahu.


§ 271
Uvádzanie falšovaných, pozmenených
a neoprávnene vyrobených peňazí
a cenných papierov

(1) Kto dovezie, vyvezie, prepraví, prijme alebo získa falšované, pozmenené a neoprávnene vyrobené peniaze a cenné papiere s cieľom uviesť ich do obehu, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

(2) Kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, dá do obehu ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto použije falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené cenné papiere ako pravé.


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby