Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev

09. 10. 2008

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru obvinil z trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a zo subvenčného podvodu 37-ročného Radovana M. zo Sniny, ktorý ako štatutárny zástupca jednej spoločnosti uzatvoril s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v Bratislave zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu výrobnej haly a zakúpenie lakovacej linky v celkovej výške viac ako 46 miliónov korún (prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostriedky štátneho rozpočtu SR). Urobil tak napriek tomu, že v tom čase mal podĺžnosti voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a viacerým zdravotným poisťovniam v celkovej výške niekoľko miliónov korún, čo bolo neprípustné. NARMSP ako sprostredkovateľskému orgánu a vykonávateľovi štátnej pomoci spôsobil škodu v celkovej výške viac ako 45 miliónov korún. Taktiež so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) uzatvoril zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizovaný projekt vo výške viac ako 1,8 milióna korún. Predložil nepravdivé doklady a konal v rozpore s legislatívou EÚ. Pre SARIO vznikla škoda viac ako 1,8 milióna korún.

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru obvinil zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a zo zločinu subvenčného podvodu 60-ročného Antona B. z Bratislavy, štatutárneho zástupcu jedného občianskeho združenia z Lučenca a 44-ročného Borisa K., taktiež z Bratislavy. Obaja obvinení v úmysle vylákať neoprávnené vyplatenie finančných prostriedkov v súvislosti s projektom spolufinancovaným z prostriedkov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky predložili na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sedem falšovaných a úmyselne skreslených žiadostí, v ktorých žiadali preplatenie faktúr vo výške 2,400,000,- korún (75% prostriedky Európskeho sociálneho fondu a 25% prostriedky štátneho rozpočtu SR). Svojim konaním porušili rozpočtové pravidlá verejnej správy a tiež porušili legislatívu Európskej únie.

Ďalej vyšetrovatelia Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru obvinili z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev 35-ročného Jaroslava J. z Veľkého Krtíša, 30-ročného Mariána F. z Detvy, 32-ročného Jána B. z Rimavskej Soboty a 44-ročnú Elenu L. z okresu Veľký Krtíš.
Všetci štyria obvinení podali na príslušných úradoch práce žiadosti o poskytnutie jednorázových nenávratných finančných príspevkov na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, hoci vedeli, že takúto činnosť vykonávať nebudú. Úrad práce im vyplatil spolu 180 000,- korún. Peniaze však použili na iný než dohodnutý účel.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby