Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Prieskum Eurobarometer: Korupcia na vzostupe?

17. 02. 2012

Podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý uverejnila Európska komisia 15. februára 2012, korupcia zostáva v krajinách Európskej únie aj naďalej významným problémom a panuje názor, že jej rozsah sa počas posledných troch rokov zvýšil. Údaje ukazujú, že takmer 75 % Európanov naďalej považujú korupciu za významný problém a myslia si, že existuje na všetkých úrovniach verejnej správy. 8% respondentov uviedlo, že v uplynulom roku boli požiadaní alebo sa od nich očakávalo, aby dali úplatok.

Zatiaľ čo povaha a rozsah korupcie sa menia podľa jednotlivých členských štátov Európskej únie, korupcia škodí aj únii ako celku tým, že sa znižuje objem investícií, čo bráni spravodlivému fungovaniu vnútorného trhu a má negatívny vplyv na verejné financie. Hospodárske náklady, ktoré vznikli v dôsledku korupcie v Európskej únii, sa odhadujú na približne 120 miliárd eur ročne.

V júni minulého roku Európska komisia prijala protikorupčný balík, ktorého predmetom je zintenzívnenie boja proti korupcii v rámci všetkých relevantných politík Európskej únie. Vytvoril sa aj osobitný monitorovací a hodnotiaci mechanizmus Európskej únie – správa Európskej únie o boji proti korupcii, ktorá bude podávať jasný obraz o stave protikorupčného úsilia vo všetkých 27 členských štátoch. Prvá správa sa predloží v roku 2013. Komisia čoskoro navrhne ďalšie právne predpisy, týkajúce sa napríklad konfiškácie majetku zločincov, reformy pravidiel verejného obstarávania, zdokonaľovania štatistík o trestnej činnosti a posilnenej politiky boja proti podvodom na európskej úrovni. Prieskum Eurobarometra sa uskutočnil v 27 členských štátoch Európskej únie v septembri 2011 na vzorke 28 856 občanov Európskej únie.

(originál správy spolu s ďalšími informáciami nájdete na: http://www.olaf.vlada.gov.sk/26224/prieskum-eurobarometer:-korupcia-na-vzostupe.php)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby