Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Reakcia polície na VÝZVU politickej strany 99% na vysvetlenie dôvodov PREVEROVANIA PODPISOV na podpisových hárkoch

05. 03. 2012

Prepis tlačovej konferencie prezidenta Policajného zboru Jaroslava Spišiaka

reakcia polície na VÝZVU politickej strany 99% na vysvetlenie dôvodov PREVEROVANIA PODPISOV na podpisových hárkoch 

(29.02.2012; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 15.30; http://www.ta3.com/clanok/10495/tb-jaroslava-spisiaka-o-preverovani-podpisov-99.html)

Zuzana ZÁVODSKÁ, moderátorka: "Do kancelárie ministra vnútra prišiel podnet na preverenie podpisových hárkov politickej strany 99% ešte v polovici februára. Rezort vnútra nevylúčil, že na hárkoch môžu byť aj sfalšované podpisy. O podrobnostiach teraz už naživo na svojej tlačovej besede hovorí prezident policajného zboru, Jaroslav SPIŠIAK."

moderátorka tlačovej besedy: "Pekný dobrý deň. Dámy a páni, vítame vás na pôde Prezídia policajného zboru. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Pán prezident policajného zboru, Jaroslav SPIŠIAK bude reagovať na dnešnú výzvu politickej strany k preverovaniu podpisových hárkov politickej strany. Nech sa páči, pán prezident."

Jaroslav SPIŠIAK, prezident Policajného zboru SR: "Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vyjadril poďakovanie za to, že ste prišli v túto neskorú poobednú hodinu. Musel som túto tlačovú besedu zvolať vzhľadom k tomu, že predstavitelia politickej strany 99% vyzvali policajný zbor, aby vysvetlil, z akých dôvodov vykonáva podľa nich rozsiahlu policajnú akciu smerujúcu podľa nich k zastrašovaniu ich sympatizantov. Tak chcem povedať nasledovné. 13. februára 2012 obdržala Sekcia verejnej správy ministerstva vnútra podnet, podľa ktorého došlo k sfalšovaniu údajov na zoznamoch osôb, ktoré sympatizujú s touto stranou a súhlasia s ich zaregistrovaním a teda s jej vznikom. Sekcia verejnej správy samozrejme tento podnet začala preverovať a zistila, že zrejme sa zakladá na pravde. Preto, lebo podnet obsahuje aj písomné vyjadrenie podpísané, notárom overené, kde sám jeden z tých zberačov podpisov sa vyjadruje, že ako celý ten zber prebiehal a ako to on osobne robil. A ako bol inštruovaný k tomuto zberu podpisov na zaregistrovanie politickej strany 99%. Sekcia verejnej správy dospela k záveru, že tu zrejme dochádza k podozreniu zo spáchania trestného činu, preto odstúpila celý ten podnet policajnému zboru. Policajný zbor na základe príslušných zákonných oprávnení začal tento podnet preverovať. Čiže náhodným výberom sme vytipovali mená osôb, ktoré v zoznamoch sa nachádzajú a snažili sme sa preveriť pravosť alebo nepravosť údajov tam uvedených. Čiže jedná sa o osobné údaje občanov Slovenskej republiky. Meno, priezvisko, trvalé bydlisko, číslo občianskeho preukazu a vlastnoručný podpis. Toto sú nevyhnutné zákonné podmienky na platnosť takéhoto záznamu v tomto zozname. Zistili sme, že všetky náhodne vybrané údaje sú falošné. Čiže potvrdil sa ten podnet. Potom sme vybrali väčšiu vzorku, zhruba 200 občanov, alebo 200 mien, zas sme preverili v našich evidenciách, ktorými disponujeme a na tieto účely ich môžme využívať, čiže registráciu obyvateľov, sme zistili, že všetky sú falošné. Potom sme vybrali vzorku aj z iných hárkov, ktoré vypracovali iné osoby, nie tá, ktorá píše ten podnet. Tak aj z tých boli všetky falošné. To znamená, nesedeli údaje osôb s číslom občianskeho preukazu, zistili sme, že niektoré osoby, ktoré podľa podpisu vyjadrili súhlas na vznik tejto strany, boli už niektoré niekoľko rokov pochované, alebo niektoré občianske preukazy už boli dávno v minulosti skartované, lebo už boli vyhodnotené ako nepotrebné, vzhľadom k tomu, že boli vymenené za nové. Ale skoro vo všetkých prípadoch nesedelo číslo občianskeho preukazu a tým pádom bolo na mieste podozrenie, že tu došlo k trestnému činu podvodu. Preto sme postupovali v dvoch rovinách. Prvá rovina trestno-procesná, preskúmať dôvody na začatie trestného stíhania vo veci podvodu, to sa dnešného dňa aj udialo, bolo začaté trestné stíhanie a v druhej rovine podľa zákona o policajnom zbore podľa paragrafu 17 a, kde máme právo požadovať informácie od každého, kto môže prispieť k objasneniu trestného činu, som sa ja rozhodol ako prezident policajného zboru, že musíme všetky mená v zozname preveriť a potvrdiť, že v akom rozsahu a kým sa tento podvod zrealizoval. Prečo tak rýchlo, prečo tak vo veľkom rozsahu a prečo toľkí policajti? No preto, aby sme konali rýchlo, rozhodne a rázne a aby sme v čo najkratšej dobe mohli povedať verejnosti, že sme tie hárky preverili a že politická strana sa kľudne môže uchádzať o priazeň voličov, lebo disponuje minimálne 10 000 podpismi. Mohli sme čakať, mohli sme to robiť s dvoma policajtmi po celom Slovensku, mohli sme počkať, kým sa skončia voľby a potom by sa nás zas pýtala verejnosť, prečo sme čakali, prečo sme nekonali, keď je tu na mieste takéto silné podozrenie, že došlo k podvodu. Zatiaľ to trestné stíhanie je začaté vo veci podvodu, ako poškodená je práve strana 99% a to tým, že niekto ju uviedol do omylu, že získala legálne podpisy a pritom ich získala nelegálne. Čiže predstavitelia politickej strany 99 by mali byť vďační policajnému zboru, že koná rýchlo, efektívne, celoplošne a pomerne v krátkej dobre dokáže hodnoverne povedať, že ako pravdivé a relevantné sú podpisy na zoznamoch osôb, ktoré súhlasia so vznikom tejto strany. Za druhé, došlo tu podľa priebežných výsledkov tej našej rozsiahlej akcie k zisteniam, že naozaj boli zneužívané osobné údaje občanov Slovenskej republiky. Dokonca bol vyjadrený ich súhlas ich podpisom s niečím, s čím oni vôbec nesúhlasila, alebo vôbec nevedeli o tom, že ich osobné údaje alebo ich podpis figuruje ako súhlas na vznik tejto politickej strany. Toto všetko dokumentujeme, podľa zákona o policajnom zbore, podľa paragrafu 19 a, kde máme na to oprávnenie takto konať. Čiže, toľko k našej akcii a ešte musím povedať svoj osobný názor. Ak by som ja bol predstaviteľ tejto politickej strany, tak by som na tlačovke ďakoval policajnému zboru, že takto rýchlo a v takom rozsahu okamžite sa snaží konať a vyvrátiť prípadné dohady, ktoré už tu boli tak či tak mediálne prezentované. Ak by policajný zbor takto nekonal, ak ja by som sám podal trestné oznámenie a požadoval okamžité preverenie všetkých podpisov, lebo by som sa hanbil predstúpiť pred voličov s pofidérnymi nepotvrdenými pochybnosťami, ktoré tu teraz sú. A ešte musím povedať, že v tom vyjadrení písomnou, notársky overenom a podpísanom osobou, ktorá zbierala zoznamy je napísané, ako mala táto osoba tie zoznamy vytvárať. Ona tvrdí, že vo veľmi krátkej dobe 1 000 až 2 000 podpisov a za každý podpis by dostala jedno euro. Keď sa pýtala, že za takú krátku dobu to reálne nemôže stihnúť ak to má robiť podľa zákona, tak jej bolo povedané, že nemusí to robiť osobným kontaktom, môže to robiť aj z iných zdrojov a že to nebude vadiť. Ona opätovne sa pýtala, že či to naozaj bude v poriadku, tak jej bolo povedané, že bude, nech sa nebojí, že oni majú známosti na polícii, aj na Slovenskej informačnej službe a že všetko bude v poriadku. Potom, keď zistila, že čo vlastne urobila, tak napísala ten záznam a informovala, koho informovať chcela, okrem iného ministerstvo vnútra. Čiže na základe takto silného podozrenia sme my okamžite museli konať, lebo ak by sme nekonali, by sme zradili občanov Slovenskej republiky a hlavne by sme do volieb nevysvetlili okolnosti okolo zoznamov strany 99. Takto konáme preto rýchlo, aby sme v čo najkratšej dobe uzavreli preverovanie a povedali koľko mien reálne súhlasilo s ich vznikom a koľko mien tam bolo fiktívne, v rozpore so zákonom uvedené. Lebo zákon o politických stranách uvádza, že osoba vyjadrí svoj súhlas vlastnoručným podpisom a potom uvedie svoje osobné údaje. Čiže nie tak, že niekto si zoženie osobné údaje a potom, napríklad telefonicky, alebo facebookom, alebo ináč žiada súhlas. Ten súhlas musí byť vyjadrený podľa zákona osobne, vlastnoručným podpisom potvrdený. Ostatné nemá právnu silu a je získaný v rozpore so zákonom o politických stranách. Takže toto my preverujeme a preto to robíme tak razantne a rýchlo, možnože aj skoro ráno, možnože neskoro večer, aby sme tie osoby, ktoré sú uvedené v tých zoznamoch zastihli jednoducho doma čo najskôr a samozrejme, sympatizanti sú pohoršení, ale môžem povedať, že tí, ktorí nie sú sympatizanti, len bolo zneužité ich meno a ich osobné údaje, tí sú ešte viac pohoršení, že ako je možné, že ich údaje sú uvedené na nejakých zoznamoch. Nebudem hovoriť o priebežných zisteniach, koľko mien v tých zoznamoch sme už preverili a koľko je fiktívnych a koľko je naozaj pravých, lebo toto povieme až keď to budeme mať úplne uzavreté a vyhodnotené. Ďakujem za pozornosť."

moderátorka tlačovej besedy: "Ďakujem, pán prezident (...)"

redaktorka STV: "Dobrý deň. HANZELOVÁ, Slovenská televízia. Mňa by zaujímalo, kedy by ste mohli povedať teda koľko policajtov, lebo strana 99% tvrdí, že je to až 1 000 policajtov. Potom či to stihnete do volieb, teda všetko preveriť, všetky tieto podpisy. A tretia otázka je - tvrdili, že teda policajti zastrašujú týchto ľudí, tak keby ste sa aj k tomuto mohli vyjadriť. Ďakujem."

Jaroslav SPIŠIAK: "Policajti v žiadnom prípade nezastrašujú ľudí. Oni len prídu a opýtajú sa, či podpísal alebo nepodpísal, či poskytol svoje údaje alebo neposkytol alebo ako celé to získanie podpisu prebiehalo. To nie je zastrašovanie, to je normálna práca policajta, ktorý musí zaklopať a musí sa pýtať. Či 1 000 alebo 2 000, alebo 10 000, to je v tejto chvíli úplne jedno preto, lebo policajti popri bežnej svojej činnosti v uliciach a svojich rajónoch tak či tak chodia po tých uliciach, chodia po tých rajónoch a v rámci toho preverujú to, čo preverovať majú. Čiže nič nerobia naviac, nemíňajú viac benzínu, nemíňajú viac času, lebo popri svojej bežnej práci vykonávajú aj tieto previerky a snažíme sa to robiť maximálne rýchle, tak aby sme to stihli v čo najkratšej dobe, aby samotná strana 99 mohla ísť do volieb tak, že je poškodená a poškodili ju títo ľudia tým, že fiktívne vypracovali pre nich zoznamy. Toto je jedna z verzií, ako môže táto akcia skončiť. Za to by nám mali byť vďační a nie napádať nás a kritizovať." redaktorka: "Myslíte, že to stihnete (...)?" Jaroslav SPIŠIAK: "No samozrejme."

moderátorka tlačovej besedy: "Ďakujem. Televízia TA3."

René MEDZIHRADSKÝ, redaktor TA3: "Dobrý deň. MEDZIHRADSKÝ, televízia TA3. Pán SPIŠIAK, hovorili ste, že nechcete prezradiť nejaké priebežné výsledky. Môžete povedať, či tých falošných podpisov sú stovky, alebo tisíce v tejto chvíli?"

Jaroslav SPIŠIAK: "Môžem povedať len toľko, že v prvom rade sa to snažíme preveriť teda cez naše databázy, kde sme zistili, že viacerí občania sú už po smrti, alebo údaje sú nepravdivé a následne preverujeme aj, teda fyzicky. Nechcem hovoriť dielčie údaje, lebo naozaj nechcem ovplyvňovať politické zápolenie, nechceme sa zapájať do politiky, aby niekto nemohol túto situáciu využiť v svoj prospech, alebo zneužiť v prospech niekoho iného. My jednoducho konáme to, čo nám zákon káže, aby sme chránili demokratické princípy volieb. To je naša hlavná úloha."

René MEDZIHRADSKÝ: "Potom ste spomínali, že tá osoba, ktorá to ohlásila, jej tvrdili, že nebude robiť nič protizákonné, že majú známosti na polícii, v SIS. Kto jej to povedal, že majú takéto známosti? Niekto priamo z hnutia, alebo kto?"

Jaroslav SPIŠIAK: "Vyšetrovanie prebieha, my sa dopracujeme k záveru, presne, že kto a prečo a čo tým myslel. Ale práve týmto momentom niekto vtiahol policajný zbor do celej tejto operácie. Kým ja budem prezidentom policajného zboru, tak nikto nebude haniť policajný zbor tým, že policajnému zboru nevadí, keď niekto získa takéto zoznamy ináč ako osobný kontaktom a získaním vlastnoručného podpisu. To sa niekto mýlil, kto takto sa vyjadroval."

René MEDZIHRADSKÝ: "Ešte posledná otázka. Dá sa povedať, že ktorý kraj, alebo okres, kde bol taký, kde bolo najviac takýchto falošných údajov?"

Jaroslav SPIŠIAK: "Musím vám povedať celoplošne, po celom Slovensku je to zhruba rovnako."

moderátorka tlačovej besedy: "Nech sa páči, ďalšia otázka."

Tibor MAŤAŠOVSKÝ, redaktor TV Markíza: "Dobrý deň prajem. Tibor MAŤAŠOVSKÝ z Markízy. Mňa by zaujímalo, tam na tých hárkoch ľudia boli prekvapení, že tam boli aj rodné čísla, boli tam naozaj osobné údaje. Zisťuje polícia aj odkiaľ mohli títo ľudia sa k týmto údajom dostať? Lebo zase nie je to úplne jednoduché, že idem si teraz vytiahnuť rodné čísla cudzích ľudí, čiže..."

Jaroslav SPIŠIAK: "(...) rodné čísla som ja ..." Tibor MAŤAŠOVSKÝ: "Pardon, občianske preukazy."

Jaroslav SPIŠIAK: "....nehovoril, rodné čísla nie sú povinné. Povinné je meno, priezvisko, bydlisko a číslo občianskeho preukazu a vlastnoručný podpis. V tom podnete je presne napísané, ako radili tejto osobe, ako sa dá získať aj tisíc podpisov za deň bez toho, že by kontaktovala konkrétne osoby fyzicky."

Tibor MAŤAŠOVSKÝ: "Legálnou cestou?"

Jaroslav SPIŠIAK: "Tak to je nelegálnou. Legálne získať podpis môžme len osobným kontaktom, osobným podpisom. Tisíc za deň, si prerátajte 24 hodín. Ako, akým tempom by mal človek pracovať?"

moderátorka tlačovej besedy: "Ďakujeme pekne."

Ľuboš KOSTELANSKÝ, redaktor Hospodárskych novín: "Ľuboš KOSTELANSKÝ z Hospodárskych novín. Pán prezident, chcem sa vás spýtať, že čo vlastne má byť výsledkom vašej práce, lebo teda zrušiť stranu môže len Najvyšší sú na základe podnetu generálneho prokurátora. Že vlastne čo bude tým výsledkom? Ako to bude vyzerať?"

Jaroslav SPIŠIAK: "Moment. My tu nekonáme z účelom zrušenia, nezrušenia strany, alebo registrácie strany. Strana bola zaregistrovaná, vznikla, robí si volebnú kampaň, prezentuje, že oni sú tí noví, ktorí tu zavedú nové poriadku a nové systémy politické. My do toho nezasahujeme. My len preverujeme podozrenie, ktoré podľa toho, čo som uviedol, je na mieste, že niekto podviedol, zatiaľ konštatujeme, že samotnú tú stranu."

redaktor: "Keď hovoríte, že chcete, aby verejnosť mala do volieb informácie o tom, ako vlastne táto strana vznikla, že ako vlastne, akým spôsobom to budete prezentovať?

Jaroslav SPIŠIAK: "Tak jak teraz."

redaktor: "(...)"

Jaroslav SPIŠIAK: "Lebo občania majú právo vedieť o veciach verejných a štátny orgán je povinný informovať ich o veciach verejných, dôležitých v ich záujme. Čiže, toto si myslím, že je zatiaľ veľmi dôležité, že strana, ktorá sa uchádza o miesto v parlamente, akým spôsobom získala vlastne samotnú registráciu. My nespochybňujeme stranu, my spochybňujeme tých, ktorí tie zoznamy vytvárali a teda, že prečo zástupcovia strany hovoria, že prečo nevyšetrujeme ich. Tak ich nemá zmysel teraz, jeden z nich sa už sám priznal a tých ostatných je bezpredmetné teraz sa pýtať, či to falšoval. My sa musíme pýtať tých občanov. Oni vedia hodnoverne potvrdiť, alebo vyvrátiť ako to prebiehalo. A to potom je dôkaz pre ďalšie trestné konanie, ktoré bude vykonávané v zmysle trestného poriadku."

redaktor: "Ešte sa chcem spýtať, že kedy tá policajná akcia v teréne začala a kedy predpokladáte, že skončí."

Jaroslav SPIŠIAK: "Policajná akcia začala až následne, až potom, keď sme zistili to, čo som vám uviedol. My sme neplánovali akciu na zrušenie strany. My sme sa snažili len preveriť to podanie vzorkou, kde sme našli aj zosnulé osoby. Väčšou vzorkou. Až potom sme sa, teda ja som sa rozhodol. Nie ministerstvo. Ja ako šéf polície, že musíme preveriť všetko, lebo to podozrenie je tak silné, že by to bolo vždy spochybnené, ak by sme len nejakú vzorku."

redaktor: "Včera, alebo kedy tá akcia začala? Lebo 99%, teda predstavitelia strany tvrdia, že už je niekoľko dní."

Jaroslav SPIŠIAK: "Včera." redaktor: "Včera. Kedy predpokladáte..." Jaroslav SPIŠIAK: "Dovtedy sme robili bežne operatívne podľa určitých vzoriek." redaktor: "A kedy predpokladáte, že skončí?"

Jaroslav SPIŠIAK: "Keď preveríme všetkých, skoro 15 000 podpisov. Niektorí občania, vlastne už sme skoro na 70 percent hotoví. Niektorí občania sú v zahraničí, niektorí sú na internátoch, na týždňovkách. Čiže musíme počkať víkend. Dúfam, že sa nám to podarí čo najskôr."

moderátorka tlačovej besedy: "Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte nejaké otázky? Ak nie, ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si našli čas. Prajem vám príjemný zvyšok dňa a dovidenia."

Jaroslav SPIŠIAK: "Ďakujem, dovidenia."

STORIN

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby