Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Sedem cudzincov nevedelo hodnoverne preukázať svoju totožnosť

29. 06. 2012

Dňa 28.06.2012 v čase o 16.20 hod. bolo hliadkou Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej polície Sobrance kontrolovaných v služobnom obvode Oddelenia hraničnej polície Ubľa okr. Snina

7 cudzí štátni príslušníci Afganistanu.

Menovaní pri kontrole nemohli hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť, preto boli predvedení na OHK PZ Ubľa za účelom zistenia totožnosti. Zdravotný stav cudzincov bol dobrý a nevyžiadal si lekárske ošetrenie. Šiesti štátni príslušníci prejavili záujem o azyl a preto budú prevezení na oddelenie azylu Humenné. Jedna osoba je maloletá bez sprievodu a tá bude prevezená na ÚPSVaR Humenné, detašované pracovisko Snina.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby