Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Šesť cudzincov prekročilo hranice nelegálne

03. 08. 2012

Dňa 02.08.2012 v čase o 05.30 hod. boli hliadkou OHK PZ Zboj v katastri obce Nová Sedlica okres Snina na prístupovej ceste k ŠH kontrolovaní

1 cudzí štátny príslušník Eritrey (muž)

5 cudzí štátni príslušníci Somálska (3 muži, 2 ženy),

ktorí boli následne predvedení na Oddelenie hraničnej kontroly PZ Zboj (OHK PZ Zboj). Menovaní cudzinci nedovoleným spôsobom a mimo hraničný priechod prekročili ŠH z Ukrajiny do Slovenskej republiky, kde sa neoprávnene zdržiavali, čím porušili podmienky vstupu cudzinca na území SR. Pri zápisničnom vypočutí osôb za prítomnosti tlmočníka osoby prejavili vôľu o udelenie azylu na území Slovenskej republiky. Po vykonaní služobných úkonov na OHK PZ Zboj boli dňa 2.8.2012 v čase o 23.05 hod odovzdané príslušníkom Oddelenia azylu PZ Humenné.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby