Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Slovenská polícia sa tento týždeň zúčastňuje medzinárodnej operácie DARIF

25. 07. 2014

Počas tohto týždňa (21. - 25. 07. 2014) sa zúčastňujú policajti poriečneho oddelenia (mjr. JUDr. Turiak a ppráp. Mgr. Kocmál) 2. spoločnej operácie k projektu DARIF-„Danube River Forum“. Tento rok sa stretnutie koná v maďarskom meste Moháč za účasti expertov z rôznych krajín Európskej únie, a to Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Srbska, Moldavska, Ukrajiny, INTERPOLU-u, EUROPOL-u, EUBAM-u a FRONTEX-u.

Cieľom projektu DARIF je zlepšiť bezpečnosť a ochranu rieky Dunaj. Pre riadenie 2. spoločnej operácie bolo v prístave Moháč vytvorené dočasné koordinačné centrum. Hlavným zámerom spoločnej operácie DARIF je okrem samotnej kontroly, ktorá prebieha na rieke Dunaj v každej zo zúčastnených krajín, najmä zlepšenie a posilnenie bezpečnosti medzi jednotlivými krajinami, cez ktoré táto rieka preteká. Samozrejmosťou je zlepšenie a zefektívnenie výmeny informácií ku ktorej prispieva aj účasť zástupcov INTERPOL-u.

Zúčastnené krajiny sa zhodli, že realizácia spoločných operácií v rámci projektu DARIF prispieva k lepšej a efektívnejšej spolupráci k zabezpečeniu prosperujúcej a bezpečnej lodnej dopravy a zabráneniu cezhraničnej trestnej činnosti v rámci Dunajského regiónu. Nemenej dôležitou súčasťou spolupráce je aj koordinácia týkajúca sa hraničnej, riečnej, colnej kontroly alebo spolupráca v prípade rôznych prírodných katastrof.

Z dočasného koordinačného centra v Moháči zástupcovia zúčastnených krajín riadia zvýšené kontroly na ich vlastnom úseku rieky Dunaj za využitia príslušných orgánov jednotlivých zúčastnených členských štátov. Slovenská časť operácie na rieke Dunaj sa uskutočnuje v dňoch 22. – 24. 07. 2014 na riečnom kilometri 1794 – 1880 za účasti policajtov poriečneho oddelenia odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru, pracovníkov Dopravného úradu a pracovníkov Colného úradu v Bratislave.

Z priebežných výsledkov je možné spomenúť 45 zadržaných utečencov v Rumunsku, 3000 litrov nelegálne prepravovaného alkoholu na Ukrajine, 3000 kg nelegálne prepravovanej nafty v Srbsku, 2 kg marihuany v Rakúsku. Na slovenskom úseku Dunaja bola na požiadanie zástupcov maďarskej strany, INTERPOL-u a EUROPOL-u, vykonaná kontrola osôb podozrivých zo závažnej trestnej činnosti. Získané informácie boli poskytnuté pre ďalšie vyšetrovanie. Termín konečného vyhodnotenie výsledkov spoločných operácií a spolupráce členov projektu DARIF je rok 2015.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby