Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Svetový deň prvej pomoci - policajné rady v nepredvídateľných situáciách

09. 09. 2011

V sobotu, 10. septembra si pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Poskytnutie prvej pomoci je prirodzenou povinnosťou každého občana. Poskytnúť pomoc podľa svojich možností je nielen morálnou povinnosťou každého občana, ale aj povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona. Podľa Trestného zákona hrozí trest odňatia slobody až na dva roky tomu, kto osobe v nebezpečenstve smrti, alebo ktorá javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc. Hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného. Odňatie slobody až na tri roky hrozí vodičovi, ktorý po dopravnej nehode na ktorej mal účasť, neposkytne potrebnú pomoc osobe, ktorá sa zranila, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného.

Z celkového počtu dopravných nehôd (9.843), ktoré polícia eviduje za osem mesiacov tohto roka, zomrelo na cestách 201 osôb. Ťažké zranenia utrpelo 703 osôb, ľahko sa zranilo 3.831 osôb. Medzi smrteľnými následkami a ťažkým zranením je len veľmi tenká hranica. Práve v takýchto prípadoch zohráva veľkú úlohu včasné a adekvátne poskytnutie prvej pomoci.

Ak sa stane dopravná nehoda, treba vedieť čo robiť, aby následky neboli fatálne. Nielen pre vlastnú bezpečnosť treba v prvom rade okamžite zastaviť vozidlo, vypnúť motor a zapnúť výstražné znamenie. Obliecť si reflexnú vestu, až potom vystúpiť z vozidla a použiť prenosný výstražný trojuholník. Umiestňuje sa 50 metrov za vozidlom pri krajnici tak, aby ho bolo zreteľne vidieť. Na diaľnici a rýchlostnej ceste vo vzdialenosti 100 metrov za vozidlom. Súčasťou povinnej výbavy každého vozidla je lekárnička a karta prvej pomoci. Niekedy práve prvotné opatrenia pomôžu zachrániť život. Okamžite voláme číslo integrovaného záchranného systému 112 - policajtov, záchrannú zdravotnú službu, hasičov. Zbytočne sa nezdržiavať vo vozidle. Ak je to nevyhnutné na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník môže vozidlá premiestniť. Je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

Vodič, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody, je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku. Zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.

Postup pri dopravnej nehode v bodoch: (JPG, 68 kB)

  1. Zabezpečiť miesto nehody (bezpečné zastavenie vozidla, umiestnenie výstražného trojuholníka, reflexné prvky).
  2. Život zachraňujúce úkony. 
  3. Zavolanie záchrannej zdravotnej služby, polície, hasičov. Volanie na políciu 158, záchrannej zdravotnej služby 155, hasičský záchranný zbor 150, integrovaný záchranný systém 112: Oznámiť: - stručne čo sa stalo, kedy, kde a charakter nehody - podrobnejšie miesto nehody; názov obce, prípadne vzdialenosť od obce, orientačný bod - počet zranených; počet, popis zranenia, vek, pohlavie - svoje meno, telefonický kontakt - neskladať telefón, riadiť sa inštrukciami a radami pri poskytovaní prvej pomoci 
  4. Poskytnutie prvej pomoci (zachovať životné funkcie, zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, prvá pomoc zraneným). 
  5. Ak hrozí ďalšie nebezpečenstvo (napr. požiar vozidla, pád do rokliny, zranený blokuje prístup k ďalším zraneným), vytiahnutie z vozidla. 
  6. Počkať do príchodu polície a záchrannej zdravotnej služby.

 

Vhodnými opatreniami sa dá predísť vzniku dopravných nehôd, prípadne eliminovať ich následky. Veľmi dôležitá je aj bezpečnosť vo vozidle. Bezpečnostný pás je dôležitým prvkom vo vozidle, ktorý veľa krát prispeje k záchrane života. Nepripútanému človeku, aj na zadnom sedadle, hrozí pokuta 60 eur. Nie však sankcia by mala byť varovným signálom, ale poznanie, že v prípade prudkého nárazu vozidla môže vážne ublížiť sebe aj ostaným pasažierom. Aby bezpečnostné pásy splnili svoj účel, treba vedieť ako sa správne pripútať. Pásy musia dostatočne obopínať nielen trup, ale aj panvu. Treba dbať na to, aby spodný pás obopínal čo najnižšie nad nohami tak, aby nezasahoval do oblasti žalúdka. Diagonálna časť pásu musí viesť cez rameno a nie cez oblasť krku. Z vreciek na košeli či nohaviciach, cez ktoré vedie bezpečnostný pás, treba vybrať mobil, kľúče a iné ostré predmety. V prípade nehody by mohli spôsobiť ďalšie zranenia. Bezpečnostný pás si treba zapnúť aj počas jazdy na krátku vzdialenosť, a to všetci pasažieri vozidla.

Pri jazde vozidlom treba myslieť aj na bezpečnosť detí. Používanie detských zadržiavacích zariadení vo vozidle je povinné a za nepoužitie hrozí tiež pokuta 60 eur. Pri pripútaní dieťaťa do sedačky treba dbať nato, aby išlo o certifikovanú autosedačku kategórie zodpovedajúcej hmotnosti dieťaťa. Bezpečnostný pás, ktorým je upevnená detská autosedačka o sedadlo vozidla, musí byť pevne utiahnutý, ale nesmie prechádzať cez krk dieťaťa. Detské zadržiavacie popruhy, ktoré sú súčasťou detskej autosedačky, nesmú byť pri pripútavaní pokrútené alebo skrížené. Pri upevnení autosedačky otočenej v opačnom smere jazdy, na miesto chránené čelným airbagom, ho treba pred jazdou vypnúť, deaktivovať.

Dôležité je dodržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami. To je vzdialenosť, aby mohol vodič včas znížiť rýchlosť , prípadne zastaviť vozidlo, ak pred ním jazdiaci vodič vozidla zníži rýchlosť alebo zastaví. Približne dve sekundy sú potrebné na rýchle zareagovanie ak dôjde k nečakanej reakcii vozidla jazdiaceho pred vodičom. V prípade odhadu dvoch sekúnd je najjednoduchšie všimnúť si určitý bod, okolo ktorého prechádza vozidlo, napr. stĺpik, strom a od toho bodu odpočítať dve sekundy než okolo toho bodu prejde ďalší vodič.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby