Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Udalosti na štátnej hranici s Ukrajinou

15. 06. 2011

Dňa 14. júna 2011 v čase o 04.30 hod. policajti Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru (OHK PZ) Petrovce zadržali na autobusovej zastávke v obci Vojnatina, okres Sobrance, dvoch cudzincov, štátnych príslušníkov Moldavska. Šetrením bolo zistené, že osoby vstúpili na územie SR z Ukrajiny neoprávnene mimo hraničný priechod. Cieľom ich cesty bolo Rakúsko, kde sa chceli zamestnať. Osoby boli v zmysle readmisnej dohody odovzdané orgánom Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny a zároveň boli administratívne vyhostené s určením zákazu vstupu na územie SR do 13.6.2016.

 

14. júna 2011 v čase o 21.05 hod. hliadka Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru (OHK PZ) Podhoroď spozorovala nad halou pri obci Ruský Hrabovec, okres Sobrance, pohyb troch neznámych osôb, ktoré sa dali na útek. V čase o 21.10 hod. bol zadržaný jeden cudzinec, štátny príslušník Ukrajiny. Počas pátracej akcie boli nájdené tri balíky s obsahom 300 kartónov cigariet: 150 kartónov cigariet zn. PRIMA, 100 kartónov cigariet zn. CLASSIC RED a 50 kartónov cigariet zn. MORE opatrených kontrolnými známkami Ukrajiny. Colná hodnota zaistených cigariet bola vyčíslená pracovníkmi Colného úradu Michalovce na 1.800,- EUR. Výška colného dlhu je 7.817,04 EUR. Počas pátrania po dvoch neznámych osobách boli na prístupovej ceste k štátnej hranici nazývanej Berestovo nájdené ďalšie dva balíky, v ktorých bolo uložených 200 kartónov cigariet zn. JIN LING opatrených kontrolnou známkou na označenie tovaru pre Duty Free. Colnú hodnotu vyčíslili pracovníci Colného úradu Michalovce na 1.200,- EUR. Colný dlh predstavuje sumu vo výške 5.211,36 EUR.

Pátranie po neznámych osobách naďalej trvá. Pre podozrenie zo spáchania prečinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru prípad aj cudzinca na mieste prevzal vyšetrovateľ Colného kriminálneho úradu Košice na základe vecnej príslušnosti. Cigarety prevzali pracovníci Colného úradu Michalovce.

 

14. júna 2011 v čase o 23.34 hod. bolo na kamerovom reťazci zaznamenané neoprávnené prekročenie štátnej hranice z územia Ukrajiny. Počas pátracej akcie zadržala hliadka Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru (OHK PZ) Veľké Slemence za využitia služobného psa v čase o 23.43 hod. vo vzdialenosti cca. 10 m od štátnej hranice v katastrálnom území obce Ruská, okres Michalovce, dvoch cudzincov, štátnych príslušníkov Gruzínska. Cudzinci sú do ďalšieho rozhodnutia umiestnení v miestnosti pre dočasne umiestnených cudzincov na OHK PZ Veľké Slemence.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby