Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

V Chorvátsku hrozí za nezaplatenie pokuty väzenie

14. 06. 2013

Dňom 1. júna 2013 vstúpila v Chorvátsku do platnosti novela Priestupkového zákona. Táto novela prináša niekoľko zmien, ktorá sprísňuje postihy pre nedisciplinovaných vodičov. Polícia preto prináša prehľad najdôležitejších zmien, ktoré sa môžu dotknúť aj slovenských turistov.

Ak priestupca, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku, za priestupok nezaplatí peňažný trest v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, peňažný trest sa okamžite zamieňa trestom odňatia slobody.

Priestupkový súd môže priestupcu oslobodiť od trestu vtedy, keď ho následky priestupku ovplyvňujú tak, že jeho potrestanie je zbytočné na dosiahnutie účelu trestu. Alebo v prípade, keď odstránil alebo znížil následky priestupku, nahradil spôsobenú škodu, zaplatil alebo splnil požadovanú povinnosť pre neplatenie alebo neplnenie ktorej bolo začaté priestupkové konanie. Alebo keď sa zmieril s poškodeným a nahradil mu spôsobenú škodu.

Cudzinec, ktorý je zadržaný pre podozrenie že spáchal priestupok, môže od začiatku až do konca prejednávania priestupku podávať súdu všetky návrhy na svoju obranu vo svojom jazyku. Má právo nazerať do spisu a oboznámiť sa s dôkazmi proti nemu. Počas celého konania pritom môže používať svoj jazyk alebo využívať tlmočníka. Prípadne sa môže tohto práva zriecť ak rozumie jazyku v ktorom sa vedie konanie.

Ak priestupca zaplatí v určenej lehote dve tretiny peňažného trestu, hľadí sa na neho ako by zaplatil celý peňažný trest. Pokutu je možné zaplatiť aj hneď na mieste v polovičnej výške uloženej sumy (peňažný trest nemôže byť vyšší ako 2.000 HRK). To znamená, že priestupca môže na mieste zaplatiť iba polovicu z uloženej pokuty. 

V prípade dopravnej nehody a škody na vozidle si treba od polície vyžiadať záznam o dopravnej nehode, bez ktorého nemôžete prekročiť štátnu hranicu a budete ho potrebovať aj pre poisťovňu na Slovensku. Záznam o dopravnej nehode (ZAPISNIK O OČEVIDU) nedostanete na mieste nehody, ale Vám ho vydajú na príslušnom policajnom oddelení, ktoré nehodu riešilo za správny poplatok 20,- HRK (asi za 2-3 dni).

Skúsenosti z predchádzajúcich rokov i vysoká návštevnosť našich občanov potvrdzuje opodstatnenie slovenských policajtov v Chorvátsku. Nápomocní preto budú aj tento rok, od 1. júla do 31. augusta. Ich telefónne čísla sa nezmenia ani tento rok. V prípade núdze budú k dispozícii na známych telefónnych číslach +385 99 7201 001 a  +385 99 7201 002.

Ďalšie rady a odporúčania sú Slovákom známe už z minulých rokov, stručný súhrn nájdete na stránkach polície:

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&sprava=slovenski-policajti-budu-aj-toto-leto-pomahat-dovolenkarom-v-chorvatsku

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby