Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

V prípade tzv. nástenkového tendra padlo ďalšie obvinenie

01. 06. 2012

V prípade takzvaného nástenkového tendra vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii rozšíril obvinenie z doteraz štyroch osôb na päť. V týchto dňoch vyšetrovateľ vzniesol obvinenie Igorovi Š. z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaného spolupáchateľstvom. V prípade dokázania viny mu hrozí väzenie na sedem až 12 rokov. On aj ďalší štyria obvinení sú stíhaní na slobode.

V marci minulého roka obvinil vyšetrovateľ štyri osoby. Mariána J. z trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa (trestná sadzba sedem až 20 rokov). Radoslav B., Tomáš L. a Zdenka K. čelia obvineniu z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (trestná sadzba sedem až 12 rokov). V týchto dňoch pribudlo obvinenie Igora Š.

Piati obvinení v spolupráci s ďalšími nezistenými osobami vytvorili podmienky pre vopred vybratého uchádzača, a to tým, že v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ako aj zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, vyvesili výzvu na predkladanie ponúk na neoznačenej informačnej tabuli ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja v uzavretej chodbe. Následne ju zaslali trom spoločnostiam, z ktorých zástupcovia dvoch dohodnutých spoločností predložili ponuku Konzorcia, ktorá bola v dôsledku vyššie uvedeného postupu jedinou predloženou ponukou. Túto v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní vyhodnotili ako úspešnú, napriek tomu, že nespĺňala požiadavky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v Súťažných podkladoch. Zo súťaže mala byť podľa zákona vylúčená. Zmluva na poskytovanie služieb v celkovej sume viac ako 97 miliónov eur bola podpísaná na druhý deň po vyhodnotení súťaže. Napriek tomu, že v zmluve je uvedené, že celková suma odmeny nezahŕňa náklady a hotové výdavky vynaložené alebo zabezpečené zo strany Konzorcia pri plnení jeho záväzkov stanovených zmluvou, ktoré budú hradené osobitne podľa ich skutočného vynaloženia. Takto obvinení zmluvne vytvorili priestor na vznik výdavkov nad rámec, ktorý umožňujú súťažné podklady, pričom ich vznik ani výšku nemôže reálne ovplyvniť.

V období od júna 2007 do apríla 2009 bola uhradená suma v celkovej výške viac ako 12,7 milióna eur z rozpočtu Slovenskej republiky, pričom k jej ďalšiemu plneniu a úhrade celkovej predpokladanej hodnoty zákazky nedošlo. A to vzhľadom k uzneseniu Vlády SR č. 306/2009 zo dňa 23.4.2009, ktorým uložila ministrovi ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja zrušiť zmluvu o poskytovaní služieb a do jej zrušenia zabezpečiť, aby nedošlo k jej plneniu a vzniku škôd pre Slovenskú republiku. Na tomto základe bola dňa 18.5.2009 podpísaná Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby